E - Resources

 

Application Notes

Top 5 Application Notes กับ 5 เทคนิคการประยุกต์ใช้งานยอดนิยมที่เราคัดเลือกมาให้ท่านได้ศึกษาประกอบ พร้อมกับรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ ที่น่าสนใจ

มีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากการเผาไหม้

สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ (By Product of combustion process) 

เราอาจจะเคยได้ยินทฤษฎีของ  stoichiometric  เกี่ยวกับเรื่องการเผาไหม้ที่กล่าวไว้ว่า "SUPPLY JUST ENOUGH AIR TO BURN ALL THE FUEL"
แต่ในความเป็นจริง หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เป็นเรื่องยากที่เราจะรู้ว่าเราต้องการปริมาณอากาศเท่าไหร่จึงจะพอดีกับการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีอยู่  และนี่คือที่มาของสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์  ทีมงานทาซาเทคจะขอยกตัวอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้โดยทั่วๆไปมาให้ทราบกัน 

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  - เกิดจากการเผาไหม้ของของจำพวกถ่าน เมื่อเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จึงมีเหลือตกค้าง
ความชื้น (H2O)  - เกิดจากการเผาไหม้ของไฮโดรเจน 

ไนโตรเจน (N2)  - ในที่นี้เราจะพูดถึงปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ต่ำๆ ปริมาณไนตริกออกไซด์ (NO) และปริมาณ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ทั้งในรูปของน้ำมัน และถ่านหิน และปริมาณก๊าซที่ติดไฟได้ (COMBUSTIBLES) ในระดับต่ำ และเช่นกัน เมื่อมีการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เกิดขึ้น ก็จะมีก๊าซเหล่านี้เกิดขึ้น ในปริมาณมากน้อยแตกต่างกันไป

 

 

Phone : 02-030-5852 | Email : sales@tasatec.com | Facebook : facebook.com/tasatech
© 2017 Tasatec.com. All Rights Reserved.