About Us

 

Career Opportunity

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ขาย และส่งเสริมการขาย (Sales Executive)  ประจำสำนักงานใหญ่ ย่านลาดพร้าว รัชดา  ผู้ที่มีคุณสมบัติด้านล่าง และมีถิ่นพำนักอยู่ย่าน ลาดพร้าว รัชดาภิเษก ห้วยขวาง สุทธิสาร วังทองหลาง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
1.เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป จบการศึกษาหรือกำลังศึกษา ปริญญาตรี การตลาด การจัดการ การประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.มีความรู้ทางภาษาอังกฤษ ในระดับปานกลาง - ดี
3.มีทักษะและแนวความคิดด้านการนำเสนอข้อมูลสินค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและเข้าใจง่าย
4.มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
5.มีใจรักงานบริการ รักงานขาย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี น้ำเสียงไพเราะ
6.สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
7.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานทั่วไปได้อย่างคล่องแคล่ว
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
1.ขาย นำเสนอการขาย และหาโอกาสทางการขายสำหรับลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม
2.ทำใบเสนอราคา ติดตามการขาย และให้บริการลูกค้าหลังการขาย ดูแลการส่งมอบให้ลูกค้า
3.สรุปยอดขายรายสัปดาห์และรายเดือน 
4.ส่งจดหมายข่าวสารประชาสัมพันธ์ ถึงกลุ่มลูกค้า และติดตามสถิติผลตอบรับ รวมทั้งออกงานประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับมอบหมาย 
5.ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Phone : 02-030-5852 | Email : sales@tasatec.com | Facebook : facebook.com/tasatech
© 2017 Tasatec.com. All Rights Reserved.