Support

 

Techincal Library

IMG Subject
การวัดค่าการปลดปล่อยจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ชานอ้อยจากโรงงงานน้ำตาล
การวัดค่าการปลดปล่อยไอเสีย (emission gas) จากโรงไฟฟ้าที่ใช้ชานอ้อยจากโรงงงานน้ำตาลในการผลิตไฟฟ้า การวัดค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้และค่าการปลดปล่อยจากโรงงานน้ำตาลที่ใช้ชานอ้อย ซึ่งเป็นชีวมวลในการผลิตไ
DeNOx at Power Plant เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้แบบพกพา
การตรวจวัดสมรรถภาพของระบบ De-NOx โดยใช้เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้แบบพกพา  การใช้เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้แบบพกพาในการตรวจวัดสมรรถภาพของระบบ De-NOx ในโรงไฟฟ้าที่มีการใช้หม้อไอน้ำ เพื
Emission in Mining เครื่องวัดการพกพาในเหมืองแร่
การใช้เครื่องวิเคราะห์การปลดปล่อยแบพกพาในงานเหมือง   ในการทำเหมืองเพื่อถลุงแร่ต่างๆ เช่น หินปูน ทองคำ อลูมิเนียมออกไซด์ ซึ่งต้องใช้กระบวนการที่แตกต่างกัน โดยเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการได้แก่
FolkLift Emission
 การวัดค่าการปลดปล่อยจากรถโฟล์คลิฟท์  รถโฟล์คลิฟท์ส่วนใหญ่จะมีเครื่องยนต์ภายใน โดยใช้ โพรเพน, ก๊าซธรรมชาติ, น้ำมันดีเซล หรือ เชื้อเพลิงอื่นๆ เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้และการปลดปล่อ
การวัดแก๊สในเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือเครื่องยนต์ดีเซล emission in CNG / Diesel Engine
การใช้เครื่องวัดการปลดปล่อยแบบพกพากับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซหรือเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์ชนิดสันดาปภายในมีหลายแบบทั้งตั้งอยู่กับที่และเคลื่อนย้ายได้และแบบใช้ก๊าซและน้ำมันดีเซล ซึ่งสัดส่วนอากาศแล
Emission gases in Cement industry
ความสำคัญของเครื่องวิเคราะห์การปลดปล่อยแบบพกพาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการผลิตและการเผาไหม้สำหรับโรงงานซีเมนต์ ในโรงงานปูนซิเมนต์ มีหลายสถานที่ที่ควรต้องตรวจวัดและเฝ้าระวังโดยใช้เครื่
Portable Combustion / Emission Analyzer 
A COMPLETE STACK AND EXHAUST GAS CHOOSE FROM: SEM™ EMISSIONS SENSORS: CO – NO – NO2 – SO2 BAR-97 SPEC’D 3-GAS INFRARED SENSORS THREE AVAILABLE CONDITIONING SYST
Combustion Analysis เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำและเตสเผาแบบพกพา
เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำและเตาเผาแบบพกพา เครื่องวัดปริมาณก๊าซไอเสียและค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้แบบพกพาวัดอุณหภูมิก๊าซออกซิเจนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเ
มีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากการเผาไหม้
สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ (By Product of combustion process)  เราอาจจะเคยได้ยินทฤษฎีของ  stoichiometric  เกี่ยวกับเรื่องการเผาไหม้ที่กล่าวไว้ว่า "SUPPLY JUST ENOUGH AIR TO BURN
หลักการของการเผาไหม้ (Combustion Theory)
วันนี้เราจะพูดถึงหลักการของการเผาไหม้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร  และมีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการเผาไหม้ที่เราควรต้องทราบเอาไว้   ถ้าจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆ สั้นๆ ในเรื่องของการเผาไหม้
Phone : 02-030-5852 | Email : sales@tasatec.com | Facebook : facebook.com/tasatech
© 2017 Tasatec.com. All Rights Reserved.