Support

 

Techincal Library

IMG Subject
Heat Gradient Tester สำหรับการทดสอบHeat Seal ด้วยเทคโนโลยีการควบคุมอุณหภูมิ แรงดัน และเวลา ตามStandard ASTM F 2029
ความสำคัญของการทดสอบฟิล์ม(Film)ในกระบวนการHeat Seal โดยใช้ Heat Gradient Tester คือการควบคุมอุณหภูมิ แรงดัน และเวลาด้วย Heat Gradient Tester ตาม Standard ASTM F 2029 สำหรับผู้ผลิตที่เน้นคุณภาพของฟิล์ม
การทดสอบคุณสมบัติการคืนตัวของวัสดุหลังโดนบีบอัด Compression set Tester on Standard No. ASTM D 395, BS 903, JIS K 6261, JIS K 6301, ISO 1407
สำหรับการทดสอบการคืนสภาพหลังโดนบีบอัดของวัสดุประเภทยางตามมาตรฐาน ASTM D 395, BS 903, JIS K 6261, JIS K 6301, ISO 1407เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญสำหรับการทดสอบคุณภาพวัสดุ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การทดสอบCom
Izod Impact Tester การทดสอบความแข็งแรงของพอลิเมอร์ตามStandard ASTM D256, ISO 180, 204, JIS K7110
 ความสำคัญของการทดสอบความแข็งแรงของพอลิเมอร์ตามโดย Izod Impact Tester Standard ASTM D256, ISO 180, 204, JIS K7110สำหรับผู้ผลิตสินค้าประเภทพอลิเมอร์นั้น มักจะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับการท
การทดสอบการลามไฟ(flammability test)กับมาตรฐาน UL-94
การทดสอบมาตรฐานการลามไฟ(flammability test UL-94)กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยสำหรับการผลิตวัสดุพลาสติกหรือชิ้นส่วนในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าบนมาตรฐานการลามไฟUL-94(flammability test)นั้นจำเป็นจะต้องมีการทดสอ
การทดสอบอัตราการหลอมไหล(Melt Flow)บนมาตรฐาน ASTM D1238, ISO1133
การทดสอบอัตราการหลอมไหลบนมาตรฐาน ASTM D1238, ISO1133สำหรับผู้ผลิตสินค้าประเภทพลาสติกนั้น polyethylene คือวัสดุที่สำคัญในขั้นตอนการผลิต ดังนั้นผู้ผลิตจึงให้ความใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตเ
ความสำคัญของการทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน (Flammability test) FMVSS302
ความสำคัญของการทดสอบการลามไฟ(Flammability test)ตามมาตรฐาน FMVSS302 ผลิตขึ้นตามความปลอดภัยของยานพาหนะแห่งชาติสำหรับ FMVSS 302 นั้นถูกกำหนดขึ้นเพื่อควบคุมความปลอดภัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ และให้ผู้ผ
ระบบจุดไฟอัตโนมัติในเครืองทดสอบการลามไฟ Flammability Ignitor Start
กับอีกขั้นของมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งานเครื่องทดสอบการลามไฟ (Flammability Tester) ด้วยระบบจุดไฟอัตโนมัติ (Ignitor Start) ช่วยให้การเริ่มต้นทดสอบวัสดุต่างๆ นอกจากจะง่ายขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานแล้ว
ระบบจุดไฟอัตโนมัติในเครืองทดสอบการลามไฟ Flammability Ignitor Start
กับอีกขั้นของมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งานเครื่องทดสอบการลามไฟ (Flammability Tester) ด้วยระบบจุดไฟอัตโนมัติ (Ignitor Start) ช่วยให้การเริ่มต้นทดสอบวัสดุต่างๆ นอกจากจะง่ายขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานแล้ว
ความปลอดภัยที่ไม่ควรมองข้ามในการทดสอบการลามไฟ Flammability Safety
เนื่องจากการทดสอบค่าการลามไฟของวัสดุต่างๆนั้น ต้องใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งในหลายพื้นที่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญกับอุปกรณ์ประเภทนี้มาก วัสดุบางอย่าง ติดไฟและลามไฟ (Flammability
Knife Sample Cutting for Plastic
ในปัจจุบัน โลกของอุตสาหกรรมต่างๆนั้นมีมาตรฐานการผลิตที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมที่ใช้พลาสติกเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ผู้ผลิตจึงต้องมีการทดสอบเพื่อให้มั่
Phone : 02-030-5852 | Email : sales@tasatec.com | Facebook : facebook.com/tasatech
© 2019 Tasatec.com. All Rights Reserved.