Support

 

Techincal Library

IMG Subject
การทดสอบ Tensile strength ความแข็งแรงของฟิล์ม Film Test
ความแข็งแรงแรงดึง Tensile strength การทดสอบแรงดึง (Tensile Test) เป็นการทดสอบที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในการตรวจสอบสมบัติของวัสดุในขั้นพื้นฐาน ค่าต่างๆ ที่ได้จากการทดสอบแรงดึง เช่น ความต้านทานแรง
เทคนิคการทดสอบ Flexural Test ให้ได้ค่า Indentation Load Deflection (ILD)
วิธีการทำ Flexural Test ให้ได้ค่า Indentation Load Deflection (ILD) ที่เหมาะสมสำหรับ Rigid Plastic polyurethane การทดสอบทำได้โดยนำชิ้นทดสอบมาวางอยู่บนตัวฐานรอง ซึ่งควรจะเป็นทรงกระบอกที่มีรัศมีความโค้ง
Taber Abrasion Wheels
ในบรรดา Wheel ที่ใช้ในเครื่อง Taber Abrasion หลายคนที่ทดสอบวัสดุเกี่ยวกับสารเคลือบผิว น้ำยาเคลือบผิว หรือฟิล์มเคลือบผิว ก็จะมีคำถามว่ามันมี CS-10 Calibrase Wheel ให้เลือกใช้งานที่แตกต่างกันอยู่หลายแบบ
Taber Wheels Selection ซอฟต์แวร์
ล้ำหน้าไปอีกขั้นกับ Taber Abrasion ซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการใช้งานที่ง่าย และลดความผิดพลาด เครื่อง Taber Abrasion รุ่นใหม่นี้ มีเมนูสำหรับเลือกชนิดของ Wheels โดยจะมีชนิดของ Wheels ที่เป็นท
2019 Melt Flow Indexer, Semi-Automatic ทดสอบอัตราการไหลของเรซิ่น
อำนวยความสะดวกผู้ใช้งานเครื่องทดสอบอัตราการไหลของเรซิน Melt Flow Indexer (MFI) รุ่นล่าสุดปี 2019 ด้วยระบบการตัดชิ้นงานที่ไหลออกมาด้วยกลไก ที่ติดตั้งอยู่ภายใน ไม่ต้องคอยพะวงกับการจ้องมองระยะของชิ้นงาน
การเตรียมตัวอย่างสำหรับ Peel Test ด้วยลูกกลิ้ง 2 กิโลกรัม
การเตรียมตัวอย่างสำหรับ Peel Test ต่อแต่นี้ไปจะเป็นเรื่องง่ายเพราะเครื่องที่ Withlab พัฒนาขึ้นมา สามารถลากน้ำหนัก 2 กิโลกรัมมาตรฐาน ผ่านลูกกลิ้ง เพื่อให้ Adhesive Sample ติดลงบนผิวโลหะได้อย่างเสมอกันต
Heat Gradient Tester สำหรับการทดสอบHeat Seal ด้วยเทคโนโลยีการควบคุมอุณหภูมิ แรงดัน และเวลา ตามStandard ASTM F 2029
ความสำคัญของการทดสอบฟิล์ม(Film)ในกระบวนการHeat Seal โดยใช้ Heat Gradient Tester คือการควบคุมอุณหภูมิ แรงดัน และเวลาด้วย Heat Gradient Tester ตาม Standard ASTM F 2029 สำหรับผู้ผลิตที่เน้นคุณภาพของฟิล์ม
การทดสอบคุณสมบัติการคืนตัวของวัสดุหลังโดนบีบอัด Compression set Tester on Standard No. ASTM D 395, BS 903, JIS K 6261, JIS K 6301, ISO 1407
สำหรับการทดสอบการคืนสภาพหลังโดนบีบอัดของวัสดุประเภทยางตามมาตรฐาน ASTM D 395, BS 903, JIS K 6261, JIS K 6301, ISO 1407เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญสำหรับการทดสอบคุณภาพวัสดุ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การทดสอบCom
Izod Impact Tester การทดสอบความแข็งแรงของพอลิเมอร์ตามStandard ASTM D256, ISO 180, 204, JIS K7110
 ความสำคัญของการทดสอบความแข็งแรงของพอลิเมอร์ตามโดย Izod Impact Tester Standard ASTM D256, ISO 180, 204, JIS K7110สำหรับผู้ผลิตสินค้าประเภทพอลิเมอร์นั้น มักจะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับการท
การทดสอบการลามไฟ(flammability test)กับมาตรฐาน UL-94
การทดสอบมาตรฐานการลามไฟ(flammability test UL-94) กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยสำหรับการผลิตวัสดุพลาสติกหรือชิ้นส่วนในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าบนมาตรฐานการลามไฟUL-94(flammability test)นั้นจำเป็นจะต้องมีการทด
Phone : 02-030-5852 | Email : sales@tasatec.com | Line : tasatec
© 2021 Tasatec.com. All Rights Reserved.