Support

 

News Update

การวัดค่าออกเทน (Octane) และ ค่าซีเทน (Cetane)
บริษัท ทาซาเทค ซึ่งเป้นตัวแทนจำหน่ายเครื่องวัดปริมาณออกเทนแบบพกพา ใช้ทดสอบคุณภาพ...
MULTIDETEK 2 GAS CHROMATOGRAPH SYSTEM
MULTIDETEK 2 GAS CHROMATOGRAPH SYSTEM With its plug and play philoso...
การประหยัดพลังงานโดยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเผาไ
ในการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้ จะใช้เครื่องวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพการเผา...
Paper Core Machine
เป็นโอกาสดีที่เราได้มีโอกาสตอบแทนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณด้วยสินค้าคุณภาพที่เราบังเ...
Tasatec ร่วมออกบูธงานสัมมนาผู้รับผิดชอบพลังงาน
Tasatec ร่วมออกบูธงานสัมมนา "โครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบพลังงานในด้านก...
อาการของคนโดยทั่วไปเมื่อร่างกายได้รับแก๊สแิอมโมเนี
เมื่อเกิดแก๊สแอมโมเนียรั่วไหล ที่ระดับเกิน 25 ppm  จะเริ่มเป็นอันตรายกับ...
การพิจารณาเลือกระบบ CEMs มาติดตั้ง
เมื่อต้องการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนำระบบ CEMs มาใช้งาน สิ่งแรกที่อาจทำได้คือ...
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ควบคุมมลพิษ
เรื่อง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน สารตามรายการด้านล...
Detection of Gas Leakage วิธีตรวจสอบแก๊สรั่วarticl
การป้องกันเหตุคลอรีน หรือแก๊สอื่นๆ จากการรั่วที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในระยะที่ผ่านมา...
Automobile Emission Analysis การวิเคราะห์แก๊สจากปร
ปัจจุบัน แก๊สไอเสียที่ออกจากรถยนต์ ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีปริมาณมากที่สุ...
 
 
Phone : 02-030-5852 | Email : sales@tasatec.com | Facebook : facebook.com/tasatech
© 2017 Tasatec.com. All Rights Reserved.