Support

 

News Update

Draft หรือ Draught คือปริมาณลมดูดที่ผ่านเข้าไปในเตาเผาหม้อน้ำหรือปล่องระบาย

Draft หรือ Draught คือปริมาณลมดูดที่ผ่านเข้าไปในเตาเผาหม้อน้ำหรือปล่องระบาย ซึ่งลมดูดที่ใช้สำหรับเตาเผา จะต้องมีปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้เตาเผาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ หากต้องการวัดค่าลมดูดนี้ จะต้องใช้เครื่องวัดความดัน (manometer) โดยเจาะรูเล็กๆ ที่ปล่องแล้วสอดเครื่องมือวัดเข้าไป

หนึ่งในค่าที่ยากต่อการวัดก็คือความดันของลมดูดในเตาเผา (furnace draft pressure)  ค่าความดันนี้จะเป็นตัวบอกค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่เกิดจากการผสมกันระหว่างอากาศและเชื้อเพลิง ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเตาเผา

ค่าความดันนี้สำคัญอย่างไร ค่านี้จะบอกให้ทราบว่า อากาศผ่านเข้าสู่เตาเผาหรือหม้อไอน้ำได้ดีแค่ไหน โดยการวัดว่ามีความดันสม่ำเสมอในระบบการเผาไหม้หรือไม่ ความดันนี้ถ้ามากเกินไป จะทำให้อุณหภูมิในปล่องระบายสูงขึ้น ทั้งยังทำให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ลดลงอีกด้วย  

ซึ่งเตาเผามีทั้งแบบเก่าและแบบใหม่  โดยหากต้องการเปลี่ยนจากแบบเก่าเป็นแบบใหม่จะต้องคำนึงถึงปริมาณลมดูดตอนเริ่มเดินเครื่องด้วย เพราะแบบใหม่จะมีสวิทช์ความปลอดภัยในการวัดค่าลมดูด เพื่อให้ได้ปริมาณของลมดูดที่แน่นอนก่อนที่จะเดินเครื่อง

สำหรับการวัดค่าลมดูดในปล่องนั้น จะช่วยให้บอกได้ว่ามีลมดูเพียงพอที่จะดันเอาอากาศเสียออกไปจากปล่องหรือยัง

ค่าความดันลมดูดโดยทั่วไป

เตาเผาแบบมีพัดลม :  0.12 - 0.20 hPa (mbar)

เตาเผาใช้น้ำมันหรือก๊าซแบบไม่มีพัดลม : 0.04 - 0.10 hPa (mbar)

 
 
Phone : 02-030-5852 | Email : sales@tasatec.com | Facebook : facebook.com/tasatech
© 2017 Tasatec.com. All Rights Reserved.