Support

 

News Update

ตำแหน่งและการติดตั้งเซนเซอร์ (INSTALLATION/LOCATION OF SENSOR TRANSMITTER)

การติดตั้งเซนเซอร์ที่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสม จะช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของเซนเซอร์ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ข้อแนะนำดังต่อไปนี้จะช่วยในการเลือตำแหน่งในการติดตั้งเซนเซอร์ที่เหมาะสม

1. ใช้วิจารณญาณในการเลือกตำแหน่งติดตั้ง เซนเซอร์ควรติดตั้งในตำแหน่งที่มีแนวโน้มที่จะรั่วหรือสะสม โดยทั่วไปจะเป็นจุดที่สามารถอ่านค่าการอ่านเฉลี่ยในพื้นที่ที่เซนเซอร์นั้นครอบคลุม
2. จำนวนเซนเซอรที่ต้องใช้จะขึ้นอยู่กับจำนวนปัจจัย รวมทั้งการจัดวางพื้นที่โรงงาน การถ่ายเทอากาศ ชนิดของก๊าซ และระดับของการป้องกันที่จำเป็น โดยเซนเซอร์จะมีหน้าที่ตรวจจับก๊าซที่มาสัมผัสกับเซนเซอร์ ดังนั้น จำนวนและชนิดของเซนเซอร์จะขึ้นอยู่กับการแพร่กระจายของก๊าซ
3. ควรติดตั้งเซนเซอร์ในทิศทางหันหัวลงด้านล่าง

4. ไม่ควรให้เซนเซอร์สัมผัสโดยตรงกับน้ำหรือไอน้ำ หากติดตั้งใกล้กับพื้น ควรให้สูงพอเผื่อกรณีที่ต้องมีการล้างทำความสะอาดพื้น หรืออาจใช้การติดตั้งแบบสามารถถอกเคลื่อนย้ายได้ หากเป็นไปได้ ควรติดตั้งเซนเซอร์สูงระดับหน้าอก เพื่อป้องกันการโดนน้ำและง่ายต่อการสอบเทียบ

5. ก๊าซแต่ชะชนิดมีความหนาแน่นไม่เท่ากัน บ้างสูงกว่าหรือต่ำกว่าความหนาแน่นของอากาศ ดังนั้นความหนาแน่นและชนิดของก๊าซจะเป็นปัจจัยหนึ่งของตำแหน่งในการติดตั้งเซนเซอร์

6. หากเป็นพื้นที่ที่มีการพ่นสีหรือการเชื่อม ควรติดตั้งเซนเซอร์แบบสามารถถอกเคลื่อนย้ายได้ เพื่อป้องกันไอของก๊าซที่เพิ่มขึ้น

7. ไม่ควรติดตั้งเซนเซอร์ใกล้กำแพงหรือพื้นผิวอื่นๆ เพื่อสะดวกต่อการทำการสอบเทียบ รวมทั้งก๊าซพิษต่างๆ สามารถดูดซับเข้าในกำแพง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความชื้น อาจทำให้เซนเซอร์ตรวจจับและอ่านค่าก๊าซพิษนั้นได้ ทำให้เกิดการอ่านค่าที่ผิดเพื้ยนไป

 
INSTALLATION/LOCATION OF SENSOR TRANSMITTER

There are no set rules regarding where sensors must be located. However, the judgment of trained personnel and good common sense should always be used. Sensors that are properly installed can save hours of maintenance and provide trouble free operation. Following are some general guidelines to help you select the proper location:

A) Common sense is the key. What is appropriate for one installation may not be appropriate for another. As a general rule, sensors should be installed at the point(s) from which the gas is most likely to leak from and/or accumulate at. Generally, sensors should be located where they will indicate an average reading of the area that the sensor is to cover.

B) The number of sensors required for an application depends on a number of factors, including the plant layout, airflow pattern, type of gas to be monitored, and the degree of protection required. Choosing the proper number of sensors is a matter of common sense. Gas sensors are similar to smoke detectors, meaning they will only detect gas that directly comes in contact with the sensor. Thus, the sensor relies on the dispersion of the gas in order to detect it.

C) Sensor transmitters should be pointed downward, not up at the sky or ceiling.

D) The sensor must not be exposed directly to water or steam. Any sensors located close to the floor should be high enough so that they will not be immersed if someone decides to hose down the area. The sensor should be removed or else a sensor plug should be temporarily installed if you intend to hose down the area. Whenever possible, sensors should be installed at approximately chest level. This makes calibration convenient and also generally assures that sensors are not flooded by liquids. When there is a possibility of snow accumulating to the height that the sensor is installed, precautions must be taken to prevent the snow from reaching the sensor.

E) Gases have different densities, and some are lighter than air while others are heavier. However, this does not mean that sensors should be installed on the floor or ceiling to monitor these gases. Gases disperse easily and develop a concentration gradient, which means, for example, that a gas that is heavier than air will still be detected several feet off the ground. An important point to remember is that sensors must be accessible for calibration and maintenance, so they should be located where they can be easily reached. Thus, installing them on the floor or ceiling is normally not a good idea.

F) A sensor plug should be temporarily installed if painting or welding is going to be done in the immediate vicinity of the sensor, to protect it from excessive gas fumes.

G) Sensor transmitters should not be installed too close to a wall or other surface. Space is needed to fit calibration canisters or adapters over the sensor’s rainshield. Also, toxic gases tend to adsorb into walls. Then, a change in temperature or humidity can cause the wall to off-gas, causing the sensor to produce a reading. This reading may inadvertently be interpreted as “drifting” or a false reading when, in fact, the sensor is operating properly and just doing it’s job of detecting gas.

 
 
Phone : 02-030-5852 | Email : sales@tasatec.com | Facebook : facebook.com/tasatech
© 2017 Tasatec.com. All Rights Reserved.