Support

 

News Update

PM 2.5 หรือผงฝุ่นละเอียด PM 2.5

เรื่อง PM2.5 หรือผงฝุ่นละเอียด PM 2.5 ที่กำลังถูกพูดถึงในทุกวันนี้ มีหลายหน่วยงานที่กำลังหาวิธีกำจัดและอีกหลายหน่วยงานกำลังหาวิธีป้องกัน ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมายแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 ซึ่งสร้างปัญหาให้เมืองใหญ่ๆทั่วโลกมากมาย คงจะดีกว่า และยั่งยืนกว่าที่เราจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมิใช่หรือ

PM 2.5 หรือผงฝุ่นละเอียด PM 2.5 นั้นโดยทั่วไปก็ลืมถึง SO2, NOx, สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยง่าย, โลหะหนัก, และอินทรีย์ชีวภาพ ประกอบเข้าด้วยกันเป็น PM2.5 อนุภาคเล็กๆซึ่งสามารถเล็ดลอดเข้าสู่ระบบภายในของร่างกายมนุษย์และเราไม่สามารถกำจัดมันได้ด้วยกลไกทางธรรมชาติ

มีข้อมูลจากการค้นคว้าวิจัยมากมายสรุปสถิติออกมาว่าแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 นั้นถูกปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในอัตราส่วนที่สูง ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่น ออสเตรเลีย จีน เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ ไทย และสหรัฐอเมริกา ต่างก็มีข้อกำหนดในการควบคุมเจ้าผงฝุ่นละเอียด PM 2.5 นี้ และมีการกำหนดมาตรการในการวัด PM 2.5 ที่เจือปนอยู่ในบรรยากาศอย่างเข้มงวด

 

 

การปล่อย PM2.5 จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน มีวิธีการที่สามารถควบคุมระดับความเข้มข้นของ PM 2.5 ตั้งแต่ก่อนการเผาไหม้ ในระหว่างการเผาไหม้ และหลังการเผาไหม้ ซึ่งก็เป็นวิธีที่เราเข้าใจกันได้ง่าย ๆ อย่างเช่น

ก่อนการเผาไหม้ คือ การเลือกถ่านหินที่มีคุณภาพดีให้พลังงานความร้อนสูงและมีอัตราการสูญเสียต่ำ การเตรียมถ่านหินให้อยู่ในสภาวะที่ทำให้การเผาไหม้เต็มประสิทธิภาพ เช่น ระดับความชื้น ขนาดของถ่านหิน และระดับอุณหภูมิการเผาไหม้

ระหว่างการเผาไหม้ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ อัตราส่วนเชื้อเพลิงและอากาศ Flow, Draft Pressure หรือแม้กระทั่งการฉีดสารดูดซับเข้าสู่ระบบการเผาไหม้

หลังการเผาไหม้ คือ ระบบการระบายอากาศซึ่งมี PM2.5 เจือปนอยู่ ด้วยการใช้อุปกรณ์ควบคุมการปล่อยอนุภาคแบบดั้งเดิม (particle emission control devices, PECD) หรือเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่อย่าง (electrostatic precipitators, ESP) และ Bag House Filter

ทั้ง 3 ส่วนนี้ควรจะต้องมีระบบตรวจสอบ เกณฑ์ของปริมาณ PM 2.5 ที่เหมาะสม และเครื่องมือวัดที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้

หากทั้งหมดนี้ได้รับการใส่ใจและปฏิบัติอย่างจริงจังเราเชื่อว่าปริมาณผงฝุ่นละเอียด PM 2.5 นี้จะไม่เกิดขึ้นจากต้นทาง ดูต้นทุนที่ถูกกว่า การควบคุมที่มีประสิทธิภาพกว่า และการอยู่ร่วมกันของโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินกับชุมชนด้วยมิตรภาพและสัมพันธภาพที่ดี

 

 
 
Phone : 02-030-5852 | Email : sales@tasatec.com | Facebook : facebook.com/tasatec
© 2020 Tasatec.com. All Rights Reserved.