ทำไมจึงควรใช้เครื่องวิเคราะห์การเผาไหม้ของ Enerac(Model 500)?

เนื่องจากในปัจจุบันมีโรงงานเกิดขึ้นมากมาย อีกทั้งหลายๆโรงงานเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการเผาไหม้อยู่ด้วย ผู้ผลิตหลายราย
จึงต้องการหาซื้อเครื่องวัดการเผาไหม้ (Combustion Analyzer) ที่มีระยะเวลาการใช้งานได้ยาวนาน เราจึงแนะนำ เครื่องวัดการเผาไหม้
Enerac Model 500 (Combustion and Emissions Analyzer) โดยมีคุณสมบัติพิเศษกว่าเครื่องตัวอื่น มีรูปร่างที่ดูทนทานและ
ทนต่อแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม เซนเซอร์ของเครื่องวัดการเผาไหม้(Combustion Analyzer)รุ่นนี้ใช้งานได้ทนทานกว่าเครื่องรุ่นอื่นๆ
วัดค่าแก๊สต่างๆได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ รวมทั้งมี STACK TEMPERATURE(Net)Type K Thermocouple
ที่สามารถทนอุณหภูมิได้0-2000˚F หรือ1100˚C

Why to use Combustion Analyzer (Enerac Model 500)?
Because there are many factories today. The factory is a factory with combustion process. Many manufacturers
Looking to buy a Combustion Analyzer with a long service life, we recommend a combustion Analyzer.
Enerac Model 500 (Combustion and Emissions Analyzer). The shape and durability.
Excellent impact resistance. Sensor of Combustion Meter Analyzer. This model is more durable than any other model.
Measure gas accurately and accurately, including the STACK TEMPERATURE (Net) Type K Thermocouple
The Temperature resistance can be 0-2000˚F or 1100˚C.

Similar Posts