About Us

 

Upcoming Events

PTI Trade Show 2017

PTI บริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้านเครื่องตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ จะร่วมแสดงนิทรรศการ หรือ Trade show อีกหลายรายการในปี 2560 นี้ ท่านสามารถติดตามรายละเอียดของนิทรรศการดังกล่าวได้ ตาม link นี้

  • เครื่องตรวจวัดรอยรั่ว
  • เครื่องตรวจวัดรอยซีล
  • เครื่องตรวจวัดรูรั่วขนาดเล็ก

สนใจเข้าชมงานใด สามารถสอบถามมาได้ที่ ทาซาเทค นะคะ

Phone : 02-030-5852 | Email : sales@tasatec.com | Facebook : facebook.com/tasatec
© 2021 Tasatec.com. All Rights Reserved.