ทดสอบรอยรั่วซึม อุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ Medical Device Package Leak Inspection

อุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ ขดลวดหัวใจ อวัยวะเทียม หลอดเลือด เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะ ต่างๆเหล่านี้ ต้องการการเก็บรักษาอย่างดี เพื่อให้คงสภาพการปลอดเชื้อจนกว่าจะถูกนำไปใช้งาน

อุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มีสินค้ารูปแบบใหม่ๆ ออกมาไม่ขาด บรรจุภัณฑ์ที่ดีสำหรับอุปกรณ์การแพทย์เหล่านี้จึงต้องมีการออกแบบ เพื่อให้เหมาะสมต่อการถูกนำไปใช้ ซึ่งตามมาตรฐานสากลทุกวันนี้ ก็มีเช่น
ISO 11607
ASTM F-3004-13
ASTM F-2338
USP 1207
และเราเชื่อว่า จะมีออกมาเรื่อยๆ เพื่อให้ทันกับ พัฒนาการด้านอุปกรณ์การแพทย์ที่เกิดขึ้นทุกวัน

Additional information

Description

The type of packages for class III medical devices vary greatly in their materials and design. Various factors like size, shape, profile, irregularities, density, weight and configuration are taken into consideration while deciding the package type for medical devices. Analysis of FDA letters shows that a vast majority of issues are related to the seal defects of the medical device packaging

Airborne Ultrasound = a non-destructive solution

please contact Tasatec technical division for greater detail specification

pacemakers, cardiovascular stents, respiratory ventilators, breast implants, class III medical devices.

No Features data.

No Accessories data.

No Media Data.

หากลูกค้าสนใจสินค้าหมวดหมู่

ทดสอบรอยรั่วซึม อุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ Medical Device Package Leak Inspection

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่