หม้อต้มไอน้ำ High Efficiency (Once Through) Multi-Tube Boiler

สตีมบอยเลอร์ steam boiler สำหรับพื้นที่จำกัด หรือพื้นที่ขนาดเล็ก ให้ความร้อนเร็ว ทรงพลังด้วยหัวเผาเชื้อเพลิงแบบพิเศษ เงียบ แต่ผลิตไอน้ำได้ดีต่อเนื่องแม้ในขณะที่การใช้งานไอน้ำถูกดึงออกไปมากก็ตาม

Additional information

Description

Equipped with high-performance burners. Minimized noise from blowers and combustors. Beautiful look best-fitted to any installation place.

ติดต่อขอรับข้อมูลส่วนนี้กับทีมเทคนิค ทาซาเทค ที่ 020305852 นะค่ะ

confine / limit space

Steam is generated in 10 minutes without preheating and good quality steam with high quality rate and high calorie is constantly provided even in rapid load change.
Simple and easy operation by almost anybody with its attached control panel to make alarm the troubled part in any error takes place.
Equipped with various safety devices such as gas pressure switch, flame detecting device, low water level detector, pipe body thermometer, safety relief valve,
pressure switch. etc.
Available in a small space and its beautiful design and color is matched in any place.

No Accessories data.

No Media Data.

หากลูกค้าสนใจสินค้าหมวดหมู่

หม้อต้มไอน้ำ High Efficiency (Once Through) Multi-Tube Boiler

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่