เซนเซอร์วัดความเข้มข้นน้ำยาเคมี Chemical Process Refractometer
MODEL 326 IN-LINE REFRACTOMETER

ในอุตสาหกรรมเคมีที่จำเป็นต้องมีการวัดความเข้มข้น soluble solids นี่คือ Inline Refractometer ที่ออกแบบและผลิตมาสำหรับการวัด density หรือ %Solids หน่วยวัดสากลต่างๆ เช่น Refractive Index, Baume, % Concentration, % by Weight, % Solids, ใช้วัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน และมีตัวเลือกด้านความปลอดภัยจากการใช้งาน ที่จำเป็นในอุตสาหกรรมเคมี

Additional information

Measure Component

%solids, baume, density, refractive index

Application

Chemicals

Description

CHEMICAL & PETROCHEMICAL PROCESS REFRACTOMETER
– Maintain Safe Operation
– Minimize Out of Spec Product
– Improve Product Consistency
– Maximize Energy Efficiency
– Reduce Equipment Damage
– Quality Control

The ability to linearize / shape, or reverse any linear and non-linear product characteristics. This allows 326 process refractometer to produces with a non-linear refractive index curve.

Many linearized track & produce accurate concentration measurements of calibration files may be stored & selected, as required. if desired, the measurement units , calibration, and correction points can selectively be changed at will, via the user friendly touch screen.

The 4-20 mA output signal is automatically calibrated to the selected measurement range.

Acetic Acid – Acetone – Acrylamide – Acrylic- Alcohols- Alum – Ammonium Bifloride- Ammonium Hydroxide – Ammonium Sulfate Aqueous Isopropyl Alcohol – Auto Primers / Paints- Barium Chloride – Borates – Boric Acid – Butadiene – Butyl Rubber / Isopenthane – Calcium Chloride – Caprolactam- Caseinate- Caustic Soda – Chlorides- Chlorinated Paraffin- Chlorowax – Cumene DEA – Detergent – DMA- DMF – Ethanol- Ethylene Glycol- Ferric Chloride- Finish Oil – Formaldehyde – Furferal-Glycerin – Glycerol – Hyrocarbons – Hydrochloric Acid – Hydrofluoric Acid – Hydrogen Peroxide – Isocyanate – Isoprene- Latex – Lead Nitrate
Lithium Chloride – Lube Oils – Magnesium Chloride – Metalub Melkool – Monomer – Nitric Acid – Peroxide – Phenol -Pheno Formaldehyde – Phosphoric Acid – Polymer Reaction – Polystyrene – Polywinyl Chloride – Potassium Bicarbonate – Potassium Bromide – Potassium Carbonate – Potassium Chloride – Potassium Chromate – Potassium Ferricyanide – Potassium Hydroxide Potassium lodine- Potassium Nitrate – Potassium Thiocyanate- Procaine Hydrochloride- Proporal/H20 Azeotrope&Acetone Propylene Glycol – Propylene in Glycol Ethylene – PVA- Raffinates – Salt Brines- Silver Nitrate – Soda Ash – Sodium Acetate Sodium Bromide – Sodium Carbonate – Sodium Caseinate – Sodium Chloride- Sodium Cyanite – Sodium Formate – Sodium Hydroxide- Sodium Nitrate – Sodium Sulfate- Sodium Tartrate – Sodium Thiosulfate – Sodium Throcyanate- Sodium/Water – Solvents – Strontium Chloride – Styrene/Butadiene – Styrene/Ethylbenzene- Sulfuric Acid – Tar Sand Oil – Tertitiare/ Buty – Toluene – Trichloroacetic Acid – Urea Formaldehyde- VinyI Acetate/Ethylene- Xylenolin Toluene

INTRINSICALLY SAFE OPTION

326 Sensors can be safely operated in hazardous areas using Stahl intrinsic safety barriers.

A Special box using 6 different channeled safety barriers intrinsically safe to the highest level. When using the ISB the sensing head can be located up to 500 feet (150 meter) away from the electronic enclosure. This feature eliminates various cumbersome problems associated with distance limitations that can occur when using other process instruments.

The flexibility of LSC refractometer systems allow the user to locate the 326 electronic enclosure and safety barrier in the most convenient safe zones, while the sensing head is installed in hazardous location.

No Accessories data.

No Media Data.

No Download Data.

Additional information

Measure Component

%solids, baume, density, refractive index

Application

Chemicals

หากลูกค้าสนใจสินค้าหมวดหมู่

เซนเซอร์วัดความเข้มข้นน้ำยาเคมี Chemical Process Refractometer

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่