เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านความชื้นแบบ Equal Pressure AquaSense 7101 Water Vapor Permeation (WVTR) Analyzer ASTM F 1249, ASTM F3299-18
AquaSense 7101 Water Vapor Permeation (WVTR) Analyzer

เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านความชื้น แบบ Equal Pressure ด้วยประสิทธิภาพของ Coulometric Sensor ที่พัฒนาล่าสุดให้มีความละเอียดมากขึ้น รองรับการทดสอบอัตราการซึมผ่านความชื้นตามมาตรฐานสากลทั้ง ASTM, ISO, DIN, และ JIS สามารถทดสอบได้ทั้งตัวอย่างที่เป็นแผ่น และบรรจุภัณฑ์ที่ขึ้นรูปแล้ว

Additional information

Description

The 7101 water vapor analyzer range utilizes the sensitive and stable P2O5 sensor for absolute moisture measurement. These water vapor analyzers offer a wide measurement range of 0.002-1000 g/m²/day and precision temperature, humidity and flow control. Providing accurate and repeatable results for research and development testing of water transmission rate (WVTR) in both current and newly formulated packaging film materials and fast testing for Quality Control.

All Systech Illinois analyzers are certified traceable to NIST. In addition, analytical performance is validated using NIST certified gases and NIST traceable films.

Gas : Water Vapor
Application : Permeation
Standard: ASTM F 1249, ASTM F3299-18, DIN 53122-2, ISO 15105-2, ISO 15106-3
Measurement range : 0.002 to 70 g/(m2 . d). 0.02 to 1,000 g/(m2 . d). when masked
Test temperature range : 10 to 40°C (50 to 104°F)
Test RH range : 20 to 90% RH
Sample Size : 50cm2, adapters available for smaller sizes

Permeation Test

Film
Paper
Plastics and Polymers

Inexpensive and user replaceable sensor.
The sensor continues SystechIllinois’ leadership in providing a longer lasting sensor with a lower replacement cost.
This system runs on a full Windows® operating system enabling safe, secure operation and net- work connectivity.
Anti-Surge prevents sensor damage due to excessive levels of water vapor – extending sensor life.
Accurate validation obtained in just a few hours using third party certified gases. NIST traceable.
We can access your instrument (with your permission) to diagnose and repair system errors without the cost and time of an on-site visit.

No Accessories data.

No Media Data.

หากลูกค้าสนใจสินค้าหมวดหมู่

เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านความชื้นแบบ Equal Pressure AquaSense 7101 Water Vapor Permeation (WVTR) Analyzer ASTM F 1249, ASTM F3299-18

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่