เซนเซอร์วัดความหวาน Sugar Brix / Density Meter

อุปกรณ์ที่จะช่วยให้การควบคุมความหวานของผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างแม่นยำ สม่ำเสมอ สามารถใช้ใน multiple effect evaporator เพื่อควบคุมให้ได้ค่า Brix ตามต้องการ

และยังเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับ Vacuum Pan ให้การควบคุมการแตกตัวของผลึกน้ำตาล Crystalization Process เป็นไปอย่างแม่นยำเมื่อค่า Brix อยู่ในจุดที่เหมาะสมขณะผลิต

Additional information

Application

Food, Sugar

Measure Component

%solids, brix, density

Description

An installation of a refractometer on the input and output of the evaporator. The 4-20 mA
output supplied by the LSC Brix meter will be connected to the customer’s PLC / Control
System and from there an automatic control valve would increase or decrease the flow
through the evaporator, ensuring the end product is always within the product’s specifications.

Installation of this Brix Meter is available in custom length insertion probe, allow ideal Brix measurement at optimum point in mixing tank or blending process with agitator.

  • sugar crystal
  • mixing tank
  • blending process
  • Syrups

  • Sucrose

  • Crystallization (Vacuum Pan)

  • Molasses

analog output correspond to full measuring range

No Accessories data.

No Media Data.

No Download Data.

Additional information

Application

Food, Sugar

Measure Component

%solids, brix, density

หากลูกค้าสนใจสินค้าหมวดหมู่

เซนเซอร์วัดความหวาน Sugar Brix / Density Meter

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่