ระบบตรวจสอบคุณภาพอาหาร Inline Vision Inspection for Food Manufacturers

ระบบตรวจสอบคุณภาพอาหารแบบ inline ที่ เป็นการทำงานร่วมกันของ High Speed Camera, Laser Beam, และ Imagine Software คอยตรวจสอบขนาด รูปทรง และสี ที่ผิดเพี้ยนไปจากที่กำหนดไว้ พร้อมระบบ ejection

Inline Vision Inspection for Food Manufacturers

Real-Time Analysis, Inspection, & Statistical Control. In-Line vision inspection systems use a selection of high-speed cameras, a laser, and imaging software to detect and measure objects as they move along the included conveyor belt.

Additional information

Measure Component

color, shape, size

Description

เครื่องวัดคุณภาพของอาหาร เช่น รูปร่าง ขนาด และสีของขนมอบ เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ชีส ไข่ ผลไม้ ผัก และอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อตรวจหาปัญหาด้านคุณภาพ โดยใช้ระบบตรวจสอบด้วยภาพในสายการผลิตใช้กล้องความเร็วสูง เลเซอร์ และซอฟต์แวร์เกี่ยวกับภาพที่ได้รับการคัดสรรเพื่อตรวจจับและวัดวัตถุขณะเคลื่อนที่ไปตามสายพานลำเลียง

Inline Vision Inspection for Food Manufacturers

Our customizable In-Line Vision Inspection Solutions (EyePro or Sightline) are designed to be quickly installed into any new or existing production line. These turn-key solutions offer 3D, full color, 360-degree product quality inspection solutions capable of extracting multiple quality parameters simultaneously at speeds of up to 100 objects per second. For advanced process control, each system is equipped with a conveyor, cameras selected for your specific application, a choice of rejection options, and our proprietary measura® software suite.

Benefits

 • Know more about your product compared to manual methods
 • Make quick decisions and adjustments to the production line using the analysis data
 • Ensure that only products meeting your specifications reach the customer
 • Ensure consistent product quality between batches, shifts, and sites
 • Save costs and reduce waste, which improves your company’s bottom line
 • Brand protection
 • Save time with reporting, all results are saved & organized
 • Achieve competitive advantages

Applications

Measure Quality Where It Matters

Typical Applications Include:

 • Measurement of physical product attributes such as shape, size and color of baked goods, meat, poultry, cheese, eggs, fruit, vegetables and pet food to detect quality issues
 • Identification and rejection of non-conforming products from the production flow
 • Detection of foreign objects
 • Generate production metrics (item counts, uptime, throughput, etc.)

Finished Product Examples:

 • Bread Products (loaves, baguettes, buns, bagels, english muffins, croissants, muffins, etc)
 • Cookies, crackers, biscuits
 • Frozen pizza and pizza bases
 • Snack Foods (snack bars, pretzels, potato chips, French fries, desserts, chocolates, candies, chewing gum, etc)
 • Cheese Products (blocks, snack pieces, wax covered, etc)
 • Meat and Poultry (Raw, breaded, grilled, patties, etc)

Features

 • Integrates seamlessly into existing production lines
 • 100% inspection with rejection, up to 100 objects/second
 • Variable speed inspection conveyor included
 • Operator Interface included for full control at the line
 • Various rejection mechanism choices
 • Supports multiple camera and lighting types
 • Optional bottom and side cameras
 • Built-in library with 100+ measurements and growing
 • Generates production metrics (uptime, throughput, etc.)
 • Customization available upon request
 • Models available: IL-300 to IL-2000, Q-Bake

No Accessories data.

No Media Data.

Additional information

Measure Component

color, shape, size

หากลูกค้าสนใจสินค้าหมวดหมู่

ระบบตรวจสอบคุณภาพอาหาร Inline Vision Inspection for Food Manufacturers

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่