การบำบัดฆ่าเชื้อในอุตสาหกรรมน้ำดื่มโดยการใช้แอมโมเนีย-Ammoniator

บางครั้งเราต้องการน้ำ ที่สะอาดมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมน้ำดื่ม นอกจากกรรมวิธีการบำบัดฆ่าเชื้อทั่วไปแล้วยังมีการใช้แอมโมเนีย เพื่อควบคุมกลิ่นและสี อีกด้วย อุปกรณ์ตัวนี้ทำงานควบคู่กับ Smart Valve ในการจ่ายแอมโมเนีย เข้าไปบำบัดน้ำ เพื่อให้ได้น้ำที่สะอาดตามต้องการ ซึ่งนอกจากแอมโมเนียจะมีคุณสมบัติในการช่วยลดกลิ่นและควบคุมสีแล้ว ยังช่วยปรับ สมดุลของภาวะการเป็นกรด ของน้ำได้อีกด้วย

Additional information

Description

The Ammoniator r is used to provide a chloramination disinfection process. It controls odor and color in the potable water industry. In wastewater applications, it helps to improve the environment for aerobic organisms through the induction of nitrogen. The Regal Ammoniator also neutralizes acids in all industries.

No Data.

No Application

No Features data.

No Accessories data.

No Media Data.

หากลูกค้าสนใจสินค้าหมวดหมู่

การบำบัดฆ่าเชื้อในอุตสาหกรรมน้ำดื่มโดยการใช้แอมโมเนีย-Ammoniator

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่