อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายคลอรีน-chlorinator

อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายคลอรีน ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อควบคุมให้ปริมาณคลอรีนให้เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำ ซึ่งเราแนะนำให้ใช้ควบคู่กับ Smart Valve เพื่อให้ อัตราการไหลของน้ำที่ถูกนำมาบำบัดด้วยคลอรีนนี้ มีอัตราการไหลอย่างสม่ำเสมอและได้สัดส่วนกับปริมาณคลอรีนที่ถูกผสมลงไป

ในบางกรณี ถ้าไม่ใช้คลอรีนเป็นตัวบำบัดฆ่าเชื้อ อาจจะใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หรือแอมโมเนีย ก็จะต้องเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะกับงาน

Additional information

Description

The REGAL™ Gas Chlorinator is used to chlorinate water, wastewater and industrial process water with gas chlorine. The simple, efficient design has made REGAL™ Gas Chlorinators the industry standard. Built with heavy duty corrosion resistant parts, REGAL™ Chlorinators provide safe, long-lasting service.The REGAL™ Gas Chlorinator is used to chlorinate water, wastewater and industrial process water with gas chlorine. The simple, efficient design has made REGAL™ Gas Chlorinators the industry standard. Built with heavy duty corrosion resistant parts, REGAL™ Chlorinators provide safe, long-lasting service.

The REGAL™ SMARTVALVE is designed to automatically regulate the gas feed rate needed to maintain the chemical residual level determined for a specific water treatment application. The main factors involved when selecting the proper SMARTVALVE system include the volume of water being treated in conjunction with the quality and flow (fixed or variable) of the water. Different models are available to be used for chlorine, sulfur dioxide or ammonia applications.

No Application

No Features data.

No Accessories data.

No Media Data.

หากลูกค้าสนใจสินค้าหมวดหมู่

อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายคลอรีน-chlorinator

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่