หม้อไอน้ำ แบบท่อไฟ Fire Tube Steam Boiler

หม้อไอน้ำแบบท่อไฟ Fire Tube Steam Boiler ที่มีการนำไอเสียกลับไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดการปล่อยมลพิษ บวกกับโครงสร้างของ Fire Tube Boiler ที่เป้นท่อขดไปมา ทำให้ใช้ประโยชน์จากการขยายตัวของความร้อนได้เป็นอย่างดี

Additional information

Measure Component

Steam

Description

Fire Tube Steam Boiler

The exhaust gas flow of the overheat fire tube boiler is 3-Pass, with the rear combustion chamber in the wet combustion method, so that it has a very high heat absorption rate and since the fire tube is manufactured in wave shape, so the design can cope with heat expansion, guaranteeing safety and also it has a simple structure, enabling easy maintenance and also, it can guarantee short delivery time and less installation cost because a complete product is manufactured and installed.

The exhaust gas flow of the overheat fire tube boiler is 3-Pass, with the rear combustion chamber in the wet combustion method, so that it has a very high heat absorption rate and since the fire tube is manufactured in wave shape, so the design can cope with heat expansion, guaranteeing safety and also it has a simple structure, enabling easy maintenance and also, it can guarantee short delivery time and less installation cost because a complete product is manufactured and installed.

The gas supply pressure is based on the medium pressure 2000~8000mmAq
The lower heating value of LNG based on 10430 kcal/N㎥
The lower heating value of LPG based on 24000 kcal/N㎥
The gas consumption is baesd on 20℃ of feed-water
Specifications and data as above are subject to change without prior notice, due to performance improvement
Boiler efficiency and gas consumption would be changed by field condition

-The rear combustion chamber of wet type has no loss of heat. Its smoke tube is designed as spiral type to comply with thermal expansion, which features high safety and high heat absorption rate. High heat absorption rate per unit area approves it to be a very efficient boiler.
-With less water and lower preheating load than existing boilers, it cuts down the fuel expenses and easily copes with load changes.
-The ideal arrangement of smoke tube makes water smoothly circulate. The special waterproof plate increases the dryness degree of steam and prevents a lowering of production efficiency that may result from wet steam or the corrosion of water hammer pipe.
-Minimized ventilation loss, leading to inexpensive maintenance cost and very low boiler noise.
-Simple structure convenient for check and maintenance, simple installation leading to short installation period and inexpensive installation cost, and good-looking experience.
-Minimized heat loss resulting in maximized heat efficiency and low steam production cost.

No Accessories data.

No Media Data.

Additional information

Measure Component

Steam

หากลูกค้าสนใจสินค้าหมวดหมู่

หม้อไอน้ำ แบบท่อไฟ Fire Tube Steam Boiler

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่