เครื่องตรวจจับก๊าซแบบพกพา ตรวจจับก๊าซไวไฟ ก๊าซติดไฟ Flammable Gas (Ex) Detector

Flammable Gas (Ex) Detector เครื่องตรวจจับก๊าซไวไฟ ก๊าซติดไฟ

เครื่องตรวจจับก๊าซแบบพกพา ตรวจจับก๊าซไวไฟ ก๊าซติดไฟ  Flammable Gas (Ex) 0-100% LEL เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีก๊าซไวไฟในโรงงาน เคมีบูธพ่นสีสถานีเติมน้ำมัน ท่อส่งก๊าซ พื้นที่ทิ้งขยะ โรงบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ บ่อเหมือง และเครื่องย่อยก๊าซชีวภาพ

Additional information

Code

0-100%LEL,5%Vol

Model

Ex

Application

Flammable Gas (Ex) เครื่องตรวจจับก๊าซไวไฟ ก๊าซติดไฟ แบบพกพา

Description

Flammable Gas (Ex) Detector เครื่องตรวจจับก๊าซไวไฟ ก๊าซติดไฟ

เครื่องตรวจจับก๊าซแบบพกพา ตรวจจับก๊าซไวไฟ ก๊าซติดไฟ  Flammable Gas (Ex) 0-100% LEL เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีก๊าซไวไฟในโรงงาน เคมีบูธพ่นสีสถานีเติมน้ำมัน ท่อส่งก๊าซ พื้นที่ทิ้งขยะ โรงบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ บ่อเหมือง และเครื่องย่อยก๊าซชีวภาพ

Flammable Gas (Ex) Detector

Flammable Gas (Ex) 0-100%LEL: Environments where flammable gases exist in chemical plant workshops, paint spray booths, refueling stations, gas pipelines, garbage stations, sewage treatment plants, sewage pipelines, mine pits, and biogas digesters.

No Data.

No Application

No Features data.

No Accessories data.

No Media Data.

Additional information

Code

0-100%LEL,5%Vol

Model

Ex

Application

Flammable Gas (Ex) เครื่องตรวจจับก๊าซไวไฟ ก๊าซติดไฟ แบบพกพา

หากลูกค้าสนใจสินค้าหมวดหมู่

เครื่องตรวจจับก๊าซแบบพกพา ตรวจจับก๊าซไวไฟ ก๊าซติดไฟ Flammable Gas (Ex) Detector

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่