Flexing Tester Bally Type

Flexing Tester Bally Type เครื่องวัดการโก่ง โค้งหรือการงอตัวของวัสดุเมื่อถูกดัดทุกๆ มุม 22.5 องศาที่เปลี่ยนไป

Code WL310B
Model Withlab
Measure Component Material Physical Properties
Application Chemical Analysis Chemical Plants Chemical Properties Test Laboratory Manufacturing Plant Physical Analysis Physical Properties Test Polymer Analysis Polymer Properties Test Process Control
Industry Automobile Beverage Chemical Consumer Products Fiber / Film Food General Laboratory Government Manufacturing

Additional information

Description

Flexing Tester Bally Type เครื่องวัดการโก่ง โค้งหรือการงอตัวของวัสดุเมื่อถูกดัดทุกๆ มุม 22.5 องศาที่เปลี่ยนไป

Technical Data : Model WL310B
 • Holder :12Ea.
 • Specimen Size : 70 x 45mm.
 • Working Angle :22.5 degree
 • Speed : 100 rpm.
 • Counter Auto 6 Digit
 • Dimensions : Approx 600W x 400D x 1000H mm.
 • Power : 220VAC, 50/60Hz
 • Net Weight : 60kg.

No Application

 • The Bally Type Flexing Tester features for the evaluation of the resistance to cracking of substrate material when subjected to repeated flexing by 22.5 degree
 • Portable, small, light weighted apparatus. It is applied to synthesis leather.
 • It is designed based on JIS K 6545.

No Accessories data.

No Media Data.

หากลูกค้าสนใจสินค้าหมวดหมู่

Flexing Tester Bally Type

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่