เซนเซอร์วัดความชื้น MCT460 Online Smart NIR Sensor Series

Smart NIR เซนเซอร์ที่จะวัดค่า ความชื้น ไขมัน หรือสารออการ์นิค ในวัตถุดิบต่างๆที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ถ้าความชื้นสำคัญสำหรับการผลิตของคุณ ไว้ใจ MCT460 ได้เลย

Additional information

Measure Component

fat, moisture, organics

Description

Smart NIR เซนเซอร์ที่จะวัดค่า ความชื้น ไขมัน หรือสารออการ์นิค ในวัตถุดิบต่างๆที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ถ้าความชื้นสำคัญสำหรับการผลิตของคุณ ไว้ใจ MCT460 ได้เลย

Continuous Real-Time Measurement & Control

The Process Sensors MCT460 Series of On-Line Smart NIR Sensors continuously monitor moisture, oil, and other parameters of the materials on a food or industrial process line. With the MCT460 Series, manufacturing operators can monitor raw ingredients and in-line processes, allowing them to maintain consistent product quality, increase yield, and minimize waste.

Benefits

 • Improve process control and final quality using accurate measurements of moisture, oil, and other parameters
 • Make quick decisions and adjustments to the production line using the analysis data
 • Save costs and reduce waste, which improves your company’s bottom line
Applications

Consistent Product Quality, Increased Yield, and Reduced Waste

Applications for On-Line NIR Sensing

The applications of the MCT460 Series range from snack food production to tortillas and cereals, to tobacco, wood, and biofuels. The sensors are capable of a closed loop control of fryers, ovens, belt speed, paper re-moisturizers, and other processes where moisture variation is controlled. The MCT460 Series can also be easily integrated into existing control systems with industry-standard IO protocols, adding data to maximize process efficiency.

Food

 • Breakfast cereals
 • Cookies
 • Corn chips
 • Crackers
 • Doughs
 • Extruded snacks
 • Milk powders
 • Popcorn
 • Pork rinds
 • Potato chips
 • Pretzels
 • Tortilla chips

Industrial

 • Biofuels
 • Ceramic powders
 • Crumb rubber
 • Detergents
 • Extruded plastics
 • Fertilizers
 • Hot melts adhesives
 • Ore
 • Paper
 • Pressure sensitive adhesives
 • PVB films
 • Soaps
 • Textiles
 • Tobacco
 • Wood

Features

 • Simple to operate, integrate and standardize across multiple lines and locations
 • Rugged enclosure withstands harsh conditions
 • Proprietary temperature-controlled detector ensures measurement stability
 • Fully modular with all components easily replaceable in the field
 • Easy to troubleshoot with advanced on-board diagnostics

No Accessories data.

No Media Data.

Additional information

Measure Component

fat, moisture, organics

หากลูกค้าสนใจสินค้าหมวดหมู่

เซนเซอร์วัดความชื้น MCT460 Online Smart NIR Sensor Series

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่