เซ็นเซอร์วัดไนโตรเจนไดออกไซด์ Nitrogen Dioxide (NO2) Sensor

เครื่องตรวจจับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์แบบพกพา เซนเซอร์ตรวจจับไนโตรเจนไดออกไซด์

Code 0-20、50、100ppm
Model NO2
Application Nitrogen Dioxide (NO2) Gas

Additional information

Description

Nitrogen Dioxide (NO2) Sensor เซ็นเซอร์วัดไนโตรเจนไดออกไซด์

เครื่องตรวจจับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์แบบพกพา เซนเซอร์ตรวจจับไนโตรเจนไดออกไซด์

Nitrogen Dioxide (NO2) 0-100ppm: เหมาะสำหรับการวัดไอเสียรถยนต์ หม้อไอน้ำถ่านหิน / โรงปูนซีเมนต์ / โรงไฟฟ้า / หลังการบำบัดก๊าซไอเสียอุโมงค์ทางหลวง ทางเดินท่อใต้ดินและอื่น ๆ

Nitrogen Dioxide (NO2) 0-2ppm เหมาะสำหรับการวัดบริเวณขอบเขตโรงงาน และการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมก๊าซส่วนใหญ่ สำหรับการวัดความเข้มข้นของสิ่งแวดล้อมที่ใช้ช่วงนี้เช่น NO, NO2, SO2, O3, CO, H2S เป็นต้น

โดยทั่วไปจะใช้ที่สูงกว่า 0-500PPM ในกรณีการระบายของเสียที่ไม่ผ่านการบำบัด หรือทดสอบหลังจากการแยกตัว
NO / NO / NOx: โดยพื้นฐานแล้วทั้งสามมีอยู่ในเวลาเดียวกัน
NOx = NO + NO2 ถูกแปลงและสภาพแวดล้อมปกติจะถูกแปลงตาม
NOx = NO + O2 + NO2 ถูกแปลงสภาพแวดล้อมของก๊าซไอเสียจำเป็นต้องมีการแปลง

PS: อุโมงค์ทางหลวงหลายแห่งจะใช้แปดในหนึ่งเดียว: ความเข้มข้นของ CO, ความเข้มข้นของ NO2, ความเข้มข้นของ CO2, ความเข้มข้นของ SO2, ความเข้มข้นของ O2, ความเข้มข้นของ NO, ความเข้มข้นของก๊าซ, ความเข้มข้นของไฮโดรเจนซัลไฟด์, แนะนำให้ใช้ในช่วงทั่วไป

การตรวจสอบสภาพแวดล้อมของก๊าซไอเสียความเข้มข้นสูงแบบออนไลน์ NOX แนะนำให้ใช้อัลตราไวโอเลตที่แตกต่างกัน อายุการใช้งานไฟฟ้าเคมีสั้นเกินไป

Nitrogen Dioxide (NO2) 0-100ppm: automotive exhaust, coal-fired boilers/cement plants/power plants/after exhaust gas treatment, tunnels, highways, underground pipe corridors and other occasions, 0-2ppm for plant boundaries and environmental monitoring, most of the gas for measuring the environmental concentration Use this range, such as NO, NO2, SO2, O3, CO, H2S, etc.

Nitrogen Dioxide (NO2) Above 0-500PPM are basically used in untreated flue gas waste discharge occasions, or tested after denitration
NO/NO/NOx: The three basically exist at the same time,
NOx=NO+NO2 is converted, and the normal environment is converted based on it
NOx=NO+O2+NO2 is converted, the flue gas environment needs to be converted

PS: Many highway tunnels will use eight in one: CO concentration, NO2 concentration, CO2 concentration, SO2 concentration, O2 concentration, NO concentration, gas concentration, hydrogen sulfide concentration, conventional range is recommended On-line monitoring of high-concentration flue gas environment NOX recommends differential ultraviolet, the electrochemical life is too short

 

Call Tasatec for more detail Nitrogen Dioxide (NO2) Sensor เซ็นเซอร์วัดไนโตรเจนไดออกไซด์

No Data.

No Application

No Features data.

No Accessories data.

No Media Data.

หากลูกค้าสนใจสินค้าหมวดหมู่

เซ็นเซอร์วัดไนโตรเจนไดออกไซด์ Nitrogen Dioxide (NO2) Sensor

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่