เซนเซอร์ตรวจจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ Sulfur Dioxide (SO2) Sensor

เครื่องตรวจจับก๊าซแบบพกพา เซนเซอร์ตรวจจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

Additional information

Code

0-20、50、100ppm

Model

SO2

Measure Component

Sulfur Dioxide (SO2) Gas

Description

Sulfur Dioxide (SO2) Sensor เซนเซอร์ตรวจจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์

เครื่องตรวจจับก๊าซแบบพกพา เซนเซอร์ตรวจจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

Sulfur Dioxide (SO2) 0-100ppm: เหมาะสำหรับการวัดที่เกิดการรั่วไหล, มีพื้นที่จำกัด , ไอเสียรถยนต์, ผู้ผลิต, บริษัทเคมี, การปล่อยของเสียจากหม้อไอน้ำถ่านหิน / โรงไฟฟ้าถ่านหิน / โรงปูนซีเมนต์ ฯลฯ ซึ่งมีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยชีวิต

Sulfur Dioxide (SO2) 200 หรือมากกว่า: เหมาะสำหรับการใช้ก่อน และหลังการบำบัดการปล่อยก๊าซไอเสีย / ของเสีย หอกำจัดกำมะถัน ฯลฯ
ขอแนะนำให้ใช้หลักการอัลตราไวโอเลต สำหรับการตรวจสอบออนไลน์ในระยะยาวที่มีความเข้มข้นสูง

Sulfur Dioxide (SO2) 0-100ppm: Leakage, confined space, automobile exhaust, manufacturers, chemical companies, waste emissions from coal-fired boilers/coal power plants/cement plants, etc., where the environment has been monitored for life safety products

Sulfur Dioxide (SO2) 200 or more: used before and after flue gas/waste gas discharge treatment, desulfurization tower, etc.
It is recommended to use ultraviolet principle for long-term online monitoring of high concentration occasions

No Data.

No Application

No Features data.

No Accessories data.

No Media Data.

Additional information

Code

0-20、50、100ppm

Model

SO2

Measure Component

Sulfur Dioxide (SO2) Gas

หากลูกค้าสนใจสินค้าหมวดหมู่

เซนเซอร์ตรวจจับซัลเฟอร์ไดออกไซด์ Sulfur Dioxide (SO2) Sensor

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่