อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายซัลเฟอร์ไดออกไซด์ -Sulphonator

อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในกรณีที่เราต้องการ เจือจางปริมาณคลอรีนในน้ำ หรือใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายซัลเฟอร์ไดออกไซด์นี้ผลิตขึ้นจากวัสดุ ที่ทนทานต่อการกัดกร่อนจากซัลเฟอร์โดยเฉพาะ ใช้ควบคู่กับ Smart Valve เพื่อให้ปริมาณน้ำที่นำมาบำบัด อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม

Additional information

Description

The REGAL™ Gas Sulphonator is used to de-chlorinate water, wastewater and industrial process water with sulfur dioxide. REGAL™ Sulphonators are based on the same simple, efficient design that has made REGAL™ Gas Chlorinators the industry standard. Built with heavy duty corrosion resistant parts, REGAL™ Sulphonators provide safe, long-lasting service.

No Data.

No Application

No Features data.

No Accessories data.

No Media Data.

หากลูกค้าสนใจสินค้าหมวดหมู่

อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายซัลเฟอร์ไดออกไซด์ -Sulphonator

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่