อุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภูมิ ผิววัสดุ Thermal Imaging Camera System

อุปกรณ์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิพื้นผิวของวัสดุต่างๆที่แสดงผลในรูปแบบของ รหัสสี ที่เราสามารถตั้งค่าได้ กำหนดพื้นที่การวัดได้

 

Additional information

Description

อุปกรณ์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิพื้นผิวของวัสดุต่างๆที่แสดงผลในรูปแบบของ รหัสสี ที่เราสามารถตั้งค่าได้ กำหนดพื้นที่การวัดได้

Thermal Imaging Camera System

PSC’s IR Thermal Imaging Cameras are compact, radiometric and enable the operator to view and measure thousands of temperature points, line profiles or user selectable areas or regions of interest (ROI’s) defined by a maximum, minimum or average temperature within these regions. The smart technology and space saving design of each model brings new meaning to the word “simplicity” and sets a benchmark for quality and performance.

click here for product specification and details

  • metal
  • steel
  • furnace
  • kiln
  • incinerator

compact and radiometric and enable the operator to view and measure thousands of temperature points, line profiles or user selectable areas or regions of interest (ROI’s)

No Accessories data.

No Media Data.

หากลูกค้าสนใจสินค้าหมวดหมู่

อุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภูมิ ผิววัสดุ Thermal Imaging Camera System

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่