หม้อต้มพลังงานสะอาด Ultra-Green Condensing Boiler

สินค้าใหม่ในตระกูล condensing boiler ที่เพิ่งได้รับรางวัล สินค้ายอดเยี่ยมประจำปี 2020 ด้านการปลดปล่อยไอเสียและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Designated as 2020 excellent-patent based innovative product

Additional information

Description

 • World-Class Ultra Low NOx!
 • Highly Efficient Condensing!
 • Private contract with public institutions
 • The gas supply pressure is based on the medium pressure 2000~4000mmAq
 • The higher heating value of LNG based on 10,430 kcal/N㎥
 • The higher heating value of LPG based on 24,000 kcal/N㎥
 • The gas consumption is based on 20℃ of feed-water
 • The boiler efficiency is based on the high-efficiency appliance certification
 • Specifications and data as above are subject to change without prior notice, due to performance improvement
 • Boiler efficiency and gas consumption would be changed by field condition

Strictly Green Environment

 • Eco-friendly, Highly Efficient, World-Class Ultra Low NOx Boiler.
 • Ultra low NOx boiler made using our own 4 damper contorl technology.
 • Full load average NOx at less than 12ppm By NF type burner
 • Real-time measurement of NOx, O2 concentration in exhaust gas.
 • Optimum combustion through an active exhaust gas re-circulation system(FGR).
 • Certified as low NOx burner by the Korea Environment Corporation.
 • Korea Energy Agency High Efficiency Energy Equipment certified boiler.
 • Touch Panel
 • Low-NOx Burner
 • Smart NOx Sensor
 • Fuel, Air Control Actuator
 • Flue Gas In & Air Mixing Control Actuator
 • F.D. Fan

No Media Data.

หากลูกค้าสนใจสินค้าหมวดหมู่

หม้อต้มพลังงานสะอาด Ultra-Green Condensing Boiler

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่