Water Penetrate Tester

Water Penetrate Tester อุปกรณ์วัดรอยรั่วซึมน้ำของสิ่งทอเพื่อตรวจหาประสิทธิภาพของสารเคลือบกันน้ำ มีทั้งแบบอัตโนมัติ และ แบบมือหมุน

CodeWL1500
ModelWithlab
Measure ComponentMaterial Physical Properties
ApplicationChemical Analysis Chemical Plants Chemical Properties Test Laboratory Manufacturing Plant Physical Analysis Physical Properties Test Process Control
IndustryApparel Automobile Chemical Fiber / Film General Laboratory Manufacturing Textile

Additional information

Description

Water Penetrate Tester อุปกรณ์วัดรอยรั่วซึมน้ำของสิ่งทอเพื่อตรวจหาประสิทธิภาพของสารเคลือบกันน้ำ

Water Penetrate Tester อุปกรณ์วัดรอยรั่วซึมน้ำของสิ่งทอเพื่อตรวจหาประสิทธิภาพของสารเคลือบกันน้ำ มีทั้งแบบอัตโนมัติ และ แบบมือหมุน

No Data.

No Application

  • The Water Penetrate Tester is for measuring the Water resistance of waterproof textile.
  • It is designed base on JIS K 6328, JIS L 1092, ISO 811.

No Accessories data.

No Media Data.

หากลูกค้าสนใจสินค้าหมวดหมู่

Water Penetrate Tester

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่