Boiler Cavitation โพรงอากาศในบอยเล่อร์

อาการลมเข้าในระบบน้ำมันของ Hot Oil Boiler

ใครที่ทำงานกับ Hot Oil Boiler หรือ Thermal Oil Boiler เราเชื่อว่าน่าจะเคยเจอกับอาการที่มีลมอยู่ในระบบส่งน้ำมัน ซึ่งเมื่อเราเปิดดูในคู่มือ ก็จะเจอคำว่า cavitation
วันนี้ เราจะมาอธิบายให้ฟังถึงสาเหตุของการเกิด cavitation ในระบบ Hot Oil Boiler กัน
พูดให้เข้าใจง่ายๆ Cavitation ก็คือโพรงอากาศนั่นเอง ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นในระบบของเหลว ไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือน้ำมัน ย่อมทำให้ปั๊มทำงานได้ไม่เต็มที่ ซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการไล่ลมหรือไล่อากาศนั่นเอง ใน Hot Oil Boiler เป็นไปได้ที่เมื่อ อุณหภูมิของน้ำมันสูงขึ้น แล้วเกิดเป็นไอน้ำ มันก็มีโอกาสที่จะเกิดการแตกตัวของฟองไอน้ำ และเกิดเป็นโพรงอากาศขึ้นในระบบ เมื่อน้ำมันไหลเวียนในระบบมาถึงปั๊มขาเข้า มีการเร่งความเร็วด้วยใบพัด ที่จะอัดน้ำมันเข้าไปในปั๊ม ก็จะเกิดการสะดุดเนื่องจากฟองอากาศหรือโพรงอากาศนี้เอง หรืออีกสาเหตุหนึ่งที่มันจะเกิดโพรงอากาศขึ้นในระบบได้ก็คือ ความดันในระบบลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อผ่านการทำงานของปั๊ม แรงดันที่สูงขึ้น มันก็จะยุบตัว และถูกดันออกด้วยจังหวะของปั๊มเป็นคลื่น สูงต่ำ เท่าที่โพรงอากาศในระบบจะมี ถ้าปล่อยไปอย่างนี้ นานๆเข้า ก็จะทำให้ชิ้นส่วนต่างๆเสียหายได้

หมั่นตรวจสอบอาการนี้ด้วยการสังเกตทุกๆวันนะค่ะ สำหรับ Hot Oil Boiler ถ้าเราตรวจพบว่ามีน้ำควบแน่นใน Expansion Tank ก็สามารถกำจัดน้ำออกได้ง่ายๆด้วยวาล์วระบาย หรือ ใช้วิธีกำจัดไอน้ำในระบบออกด้วยการเพิ่มอุณหภูมิขึ้นอย่างช้าๆ แล้วจึงเร่งอุณหภูมิขึ้นให้น้ำมันขยายตัว แล้วล้นออกมาที่ expansion tank


contact-us-tasatec