น้ำมันบอยเล่อร์รั่ว oil leak

น้ำมันบอยเล่อร์รั่ว oil leak

อาการน้ำมันในระบบรั่ว

เมื่อพบการลดระดับของน้ำมันในระบบ ซึ่งเป็นระบบปิด ก็แปลว่าเกิดการรั่วไหลของน้ำมันขึ้นแน่นอน

ก่อนอื่นเราแนะนำให้ตรวจสอบชิ้นส่วนวงแหวนลูกสูบ ตรวจสอบว่าเพลาและชิ้นส่วนวงแหวนลูกสูบเกิดการฉีกขาดจากสิ่งแปลกปลอมหรือไม่
เพราะในหลายๆกรณี สิ่งแปลกปลอมที่ปนเข้ามาในน้ำมัน จะเป็นสาเหตุที่ทำให้แหวนในลูกสูบฉีกขาด ซึ่งหากจำเป็นก็อาจจะต้องมีการถ่ายน้ำมันเพื่อกรองสิ่งสกปรกออก
ซึ่งก็จะลามไปถึงการทำความสะอาดระบบท่อที่เราจะขอยกไปไว้ในบทถัดไป

Girl in a jacket