ทำไมต้อง CONDENSING BOILER?

ทำไมต้อง CONDENSING BOILER?

ไม่ใช่ของใหม่อีกต่อไปสำหรับ Condensing Boiler วิวัฒนาการที่นำเอาพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นจากหม้อต้มกลับมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากจะเป็นการใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการลดการปล่อยของเสียออกสู่บรรยากาศอีกด้วย

ด้วยหลักการควบแน่นซึ่งเป็นกระบวนการทางกายภาพในการทำให้ก๊าซไอเสียที่จะต้องถูกปล่อยทิ้งสู่ชั้นบรรยากาศ กลายเป็นน้ำผ่านอุปกรณ์ heat exchanger ผลก็คือ ได้ output efficiency มากกว่า 90% โดยเฉลี่ย และลดอุณหภูมิไอเสียลงมาเหลือ 60 องศาเซลเซียสเท่านั้น

Condensing Boiler Layout
Condensing Boiler Layout

Condensing boiler is one that replenishes this hot exhaust gas. Condensing is the physical process in which a gas condenses into liquid, so its hot gas is named Condensing Boiler after it heats cold water. The condensing boiler is equipped with an additional latent heat exchanger, which enables the reuse of the latent heat with exhaust gas. Because of the recycling of hot exhaust gases, the energy efficiency is 97 % higher than the thermal efficiency of conventional boilers (82 to 85 %). Consequently, the temperature of the ventilation boiler is only 50 to 60 degrees Celsius.

Advancement Condensing High Temperature Water Boiler
*installs two special waste heat recovery units (Heat Pipe Type + Air Premier + Iconizer).
*Recovery of the condensed latent heat by lowering the temperature of the exhaust gas to below the dew point
*Boiler efficiency ” 90 % + ” (based on total heat generation)
*Reducing air pollutants such as CO2 and CO, contributing to environmental improvement
*Condensing boiler adopts the advanced safety control technology, Air Proportional Control Unit.


contact-us-tasatec