การควบคุมและการวัดแก๊ส Co2 ที่รั่วไหล (Co2 leak)

การวัดแก๊สCo2เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย สำหรับห้องปฏิบัติการณ์ที่มีCo2อยู่นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังแก๊สCo2อย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมแก๊สCo2 ไม่ให้แก๊สCo2เกิดอัตราที่กำหนด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างร้ายแรงได้ถึงแม้ว่าในห้องปฏิบัติการณ์นั้น จะมีการณ์ป้องกันอยู่แล้ว แต่แก๊สCo2นั้น เป็นแก๊สที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น จึงยากที่จะรับรู้โดยตรงได้
ดังนั้นทางบริษัทTASATEC จึงมีคำแนะนำดีๆ ในการป้องกันแก๊สCo2 เช่น การติดเซนเซอร์สำหรับวัดแก๊สCo2 ในห้องปฏิบัติการเพื่อวัดค่าแก๊สCo2ที่รั่วไหลออกมา หากเซนเซอร์วัดแก๊ส มีสัญญานแจ้งเตือน ก็จะสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในนั้นอพพยพออกมาได้อย่างทันท่วงที สำหรับเซนเซอร์วัดแก๊สCo2นั้น จะมีค่าของแก๊สแสดงอยู่บนหน้าจอ รวมถึงสัญญานแจ้งเตือน ในกรณีที่มีปริมาณCo2เกินกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ: 02-030-5852 EXT.102


contact-us-tasatec