การตรวจจับการรั่วซึมของแก๊สโอโซน(OZONE)สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร Ozone Gas Detectors for Agro-Industry

สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรในทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะการเพาะปลูก มักจะมีการใช้โอโซนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอเพื่ออาศัยประโยชน์ของโอนโซน(OZONE)ในด้านการกำจัดกลิ่นเหม็น, ใช้ป้องกันเชื้อโรคและแบคทีเรีย, ฆ่าเชื้อในอากาศเพื่อไม่ให้เกิดการตกค้างของสารพิษ ถึงแม้ว่าโอโซน(OZONE)จะมีประโยชน์ต่อการใช้งานในอุตสาหกรรมการเกษตร แต่ทั้งนี้ อาจเกิดอันตรายต่อมนุษย์ได้เช่นกัน หากมีการสูดดมโอโซน(OZONE)มากกว่าที่ควรจะเป็น อาจทำให้เกิดอันตรายแก่ปอดได้โดยเฉพาะในเด็กที่ระบบภูมิต้านทานยังไม่แข็งแรงเพียงพอ, ก่อให้เกิดเป็นแก๊สพิษที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวทางTASATEC มีวิธีการสำหรับการป้องกันปัญหาการรั่วซึมของโอโซน(OZONE)แล้ว นั่นคือการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วซึมของแก๊สโอโซน(OZONE) เพื่อคอยตรวจจับการรั่วซึมของโอโซนที่เกินกำหนดจนมีผลกระทบต่อมนุษย์ เซนเซอร์ตรวจจับการรั่วซึมของโอนโซน(OZONE)จะมีสัญญานแจ้งเตือนทันที เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหาทางป้องกันได้อย่างทันท่วงที
สำหรับเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วซึมของแก๊สโอโซน(OZONE)นั้น มีความกว้างของรัศมีการตรวจจับได้มากกว่า 5 เมตรเลยทีเดียว ซึ่งเพียงพอสำหรับห้องโอโซนที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร สำหรับเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วซึมแก๊สโอโซน(OZONE)นั้น นอกจากอุตสาหกรรมการเกษตรแล้ว
สามารถใช้ตรวจจับแก๊สในงานอื่นๆได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, ฟาร์มเลี้ยงปลา, หรือโรงพยาบาล เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจจับการรั่วซึมของแก๊สโอโซน(OZONE)หรือสินค้าอื่นๆ ติดต่อได้ที่ : 02-030-5852 Ext.102
LINE : TASATEC


contact-us-tasatec