การตรวจจับก๊าซคลอรีนในอุตสาหกรรมบ่อบำบัดน้ำเสีย (Chlorine Detector in Water Treatment Plants)

การตรวจจับก๊าซคลอรีนในอุตสาหกรรมบ่อบำบัดน้ำเสีย (Chlorine Detector in Water Treatment Plants)

การตรวจจับก๊าซคลอรีนในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย ก๊าซคลอรีนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลที่อาศัยอยู่ภายในได้ โดยก๊าซคลอรีนนั้นจัดเป็นก๊าซพิษชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย ถ้าหากว่ามีการสูดดมก๊าซคลอรีนมากเกินไป ทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
ดังนั้นการตรวจับปริมาณคลอรีนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ที่อยู่อาศัยภายในหรือผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบได้ และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณในการใช้ก๊าซคลอรีน รวมทั้งป้องกันอันตรายต่อผู้พักอาศัยที่มีความเสี่ยงในการรับก๊าซคลอรีนจำนวนมากอีกด้วย

เครื่องตรวจจับก๊าซคลอรีนระบบ Analog สามารถใช้ตรวจจับปริมาณก๊าซคลอรีนในอากาศได้ในสถานการณ์ที่อุตสาหกรรมของคุณจำเป็นต้องใช้คลอรีนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน หรือ หากใช่ร่วมกับ controller ก็สามารถส่งสัญญาณกลับไปยังอุปกรณ์ควบคุมเพื่อใช้ในการแจ้งเตือนในกรณีที่มีการจ่ายคลอรีนออกมาสู่อากาศจนถึงระดับอันตรายได้เช่นเดียวกัน

The treatment of waste water involves a combination of physical, chemical and biological processes that create several toxic and combustible gases. Some areas are enclosed spaces where gases can build up and deplete oxygen levels. In these areas, workers should be equipped with personal gas monitors to ensure the air is safe to breathe. Other areas are open and a fixed gas detection system is appropriate because it will provide continuous monitoring of the gases to ensure the area is safe.

The QCC Quad Channel Controller offers a continuous gas monitoring solution with four gas channels, three programmable relays, a door mounted audible alarm and a standard Modbus® RS-485 or optional BACnet RS-485 output signal for communication with a building automation system. The four gas channels can be configured with any combination of analog or digital transmitters with the same or different gas sensors. For applications that require more than four gas sensors, multiple QCC controllers can be networked together, each providing another four gas channels and three relays. The QCC should be located in a central area where it is easily accessible. If required, a QCC Remote Display can be connected and offer the ability to view the gas level readings in a separate location from the controller and transmitters.

In this application example, four analog transmitters are monitoring gases along different stages of the waste water treatment process. Each transmitter is connected to the QCC and sends a signal back to the QCC which in turn displays the gas reading levels for each transmitter. When gas levels exceed the setpoint, the alarm on the QCC will be triggered and the relays will actuate equipment such as a remote strobe or horn, ventilation fans, etc.

Other value added, optional features for the QCC include an Analog Output Module with a data logger, a top mount strobe, manual equipment ON/OFF switch and a Remote Module Display.


TASATEC จำหน่ายเซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซคลอรีนที่ใช้ในอุตสาหกรรมบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการตรวจจับก๊าซ

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า หรือ ข้อมูลอื่นๆ ติดต่อได้ที่ : 02-030-5852 Ext.102