การตรวจสอบก๊าซธรรมชาติ (หรือโพรเพน) และคาร์บอนมอนอกไซด์ในห้องครัวเชิงพาณิชย์

Continuous monitoring of natural gas (or propane) and carbon monoxide in a commercial kitchen

การตรวจสอบก๊าซธรรมชาติ (หรือโพรเพน) และคาร์บอนมอนอกไซด์อย่างต่อเนื่องในห้องครัวเชิงพาณิชย์

อุปกรณ์ทำอาหารที่ใช้แก๊ส เช่น เตาย่าง หรือหม้อทอด ในร้านอาหารโรงแรม และห้องครัวเชิงพาณิชย์อื่น ๆ มักใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือโพรเพน (propane) เป็นพลังงาน หากเปิดหัวเตาทิ้งไว้ หรือมีข้อต่อระเบิด ก๊าซที่รั่วออกมาอาจทำให้เกิดไฟไหม้ หรือระเบิดได้ นอกจากนี้ผลพลอยได้อย่างหนึ่งจากการเผาก๊าซธรรมชาติ หรือโพรเพน (propane) คือคาร์บอนมอนอกไซด์ (carbon monoxide) ซึ่งเป็นก๊าซพิษที่ความเข้มข้นต่ำมาก หากกระบวนการเผาไหม้ไม่สามารถเผาไหม้ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากอุปกรณ์ที่สึกหรอ หรือบำรุงรักษาไม่ดีอาจมี CO อยู่ แต่ไม่ทราบว่าไม่มีรส ไม่มีสี หรือกลิ่น

ก๊าซธรรมชาติเป็นก๊าซไวไฟสูง ซึ่งส่วนใหญ่ทำจากมีเทน (methane) ควรติดตั้งเซ็นเซอร์ระยะไกล ESH-A-CCH4-100 ใกล้กับเพดานเหนือพัดลมดูดควัน ก๊าซมีเทนเบากว่าอากาศ และจะรวมตัวกันในที่สูง หากมีการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ ก๊าซจะพุ่งขึ้นสู่เพดาน และเซ็นเซอร์มีเทน (methane) จะตรวจจับการเพิ่มขึ้นของระดับก๊าซตามค่าการแจ้งเตือนก๊าซที่กำหนดไว้ใน LPT-M และจะส่งสัญญาณไปยัง LPT -M ซึ่งจะเปิดใช้งานสัญญาณแจ้งเตือนภายใน


หากลูกค้าต้องการปรึกษาด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการตรวจสอบก๊าซธรรมชาติ (หรือโพรเพน) และคาร์บอนมอนอกไซด์อย่างต่อเนื่องในห้องครัวเชิงพาณิชย์ สามารถติดต่อเราได้ที่นี่เลยค่ะ