การตรวจสอบแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และ แก๊สออกซิเจน(O2)ในอุตสาหกรรมโรงกลั่นไวน์

การตรวจสอบแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และ แก๊สออกซิเจน(O2)ในอุตสาหกรรมโรงกลั่นไวน์ ได้แก่ ห้องหมักไวน์และพื้นที่บรรจุขวด ในระหว่างการหมักไวน์นั้นจะมีการสร้างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากและขึ้นอยู่กับการติดตั้งระบบความปลอดภัยอาจมีการระบายอากาศหรือเก็บเพื่อใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาสามารถสะสมในพื้นที่ต่ำซึ่งอาจเป็นอันตรายที่สามารถสร้างและแทนที่ออกซิเจน (O2) ได้ ควรมีการตรวจจับระดับคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนที่คนงานจะเข้าไปเพื่อทำความสะอาดถัง แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)ไม่มีกลิ่นและไม่มีสี การปรากฏตัวของคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)โดยเป็นแก๊สที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ายกเว้นอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)ที่ใช้ตัวควบคุม QCC Quad Channel ของ Canada Inc. (CETCI) กับ LPT-A Analog O2 Transmitter และ AST-IS18 Industrial CO2 Transmitter เป็นโซลูชัน ตำแหน่งของเครื่องส่งสัญญาณตรวจจับทั้งสองภายในห้องหมักไวน์และในพื้นที่บรรจุขวดจะมีการตรวจจับระดับออกซิเจนว่ามีค่าต่ำลงหรือไม่และตรวจจับการรั่วไหลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)อย่างต่อเนื่อง ตัวควบคุม QCC พร้อมอุปกรณ์ส่งเสียงแจ้งเตือนติดตั้งบนผนังอยู่นอกประตูห้องมีสถานะเป็นสํญานแจ้งเตือนของคุณภาพอากาศภายในห้องหมักไวน์ก่อนที่จะเข้า หากระดับออกซิเจน(O2)ลดลงต่ำกว่าระดับความปลอดภัยหรือถ้ามีการตรวจพบการรั่วไหลของคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)จะมีการเปิดใช้งานไฟสัญญาณติดด้านบนและจะมีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้น รีเลย์ที่กำหนดจะเปิดใช้งานการตอบสนองที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเช่นการเปิดใช้งานอุปกรณ์เตือนภัยระยะไกลการใช้งานระบบระบายอากาศทางกลและเรียกใช้การตอบสนองชุดอื่นตามที่ต้องการ

Continuous monitoring of CO2 and O2 in Winery fermentation rooms.

Areas of concern for high levels of Carbon dioxide (CO2) in wineries include pits, sumps, storage tanks and bottling rooms, but in particular, fermentation rooms. During fermentation a significant amount of CO2 is generated. If the tanks are indoors, the CO2 that escapes can collect in low lying areas and pose a safety hazard to employees. CO2 is twice as heavy as air and will sink to the bottom of a room or tank, forming potentially hazardous pools of gas that builld up and displace Oxygen (O2). Being odourless and colourless, the presence of CO2 is not known until symptoms of exposure are experienced, unless gas detection equipment is used.
Using Critical Environment Technologies Canada Inc. (CETCI)’s QCC Quad Channel Controller with an LPT-A Analog Transmitter and an AST-IS18 Industrial CO2 Transmitter is the solution. The placement of the two transmitters inside the fermentation room provides continuous monitoring for Oxygen levels and a potential leak of Carbon dioxide. The QCC Controller with a top mounted strobe mounted outside the room door provides a status of the air quality conditions inside the room prior to entry. If Oxygen levels fall below safety levels or if a CO2 leak is detected the top mounted strobe will activate and an audible alarm will sound. The designated relays will activate a preset response, such as turning on a remote alarm device, actuating the mechanical ventilation system and/or triggering another set response as required.

TASATEC จำหน่ายเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และ แก๊สออกซิเจน(O2)ในอุตสาหกรรมโรงกลั่นไวน์ เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการตรวจจับแก๊ส

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า หรือ ข้อมูลอื่นๆ ติดต่อได้ที่ : 02-030-5852 Ext.102


contact-us-tasatec