ข้อจำกัดของตำแหน่งเซ็นเซอร์ YES IAQ Sensor Location Restrictions

YES IAQ Sensor Location Restrictions
ข้อจำกัดของตำแหน่งเซ็นเซอร์

สำหรับ YESAIR Portable IAQ Monitor มีถึง 8 พอร์ตการเชื่อมต่อ ที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิภายในตัว รวมไปถึง RH อีกด้วย มีเซ็นเซอร์อะไรบ้าง สามารถดูได้ตามตารางนี้เลยค่ะ

YESAIR SensorsQty
Internal Sensors
Temparature1
Relative Humidity1
Electrochemical3
Infrared, PID TVOC and/or Catalytic (one TVOC sensor only)2
External Sensor
Particulate Sensor PM2.5 or PM101
Total Number of Sensors8

ข้อแนะนำสำหรับการกำหนดค่าที่มีเซ็นเซอร์กำลังสูง 2 ตัว เช่น เซ็นเซอร์อินฟราเรด, PID หรือตัวเร่งปฏิกิริยา ควรใช้ชุดแบตเตอรี่ภายนอก เพราะหากไม่มีชุดแบตเตอรี่ภายนอกตัวนี้ เซ็นเซอร์ที่มีกระแสสูงทั้ง 2 ตัว จะทำให้แบตเตอรี่ที่อยู่ภายในหมดอย่างรวดเร็ว Part Number คือ YESAIR BATT OPTION แต่ถ้ารวมเซ็นเซอร์ตรวจจับอนุภาค CET-PM ก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มชุดแบตเตอรี่ภายนอก เนื่องจาก CET-PM มาพร้อมกับชุดแบตเตอรี่นี้แล้ว

YES Plus LGA Portable IAQ Monitor
สำหรับYES Plus LGA Portable IAQ Monitor มีถึง 15 พอร์ตการเชื่อมต่อ ที่พิเศษกว่าคือ สามารถเชื่อม Electrochemical Sensor ได้ถึง 8 ตัว และมีเซ็นเซอร์ที่เพิ่มมาจาก YESAIR ตัวไหนบ้าง สามารถดูได้ตามตารางนี้เลยค่ะ

YESAIR SensorsQty
Internal Sensors 
Temparature1
Relative Humidity1
Electrochemical8
Infrared, PID TVOC and/or Catalytic (one TVOC sensor only)4
External Sensor 
Particulate Sensor PM2.5 or PM10 (still in development)1
Total Number of Sensors15

YESAIR Portable IAQ Monitor
The YESAIR is an 8-channel portable IAQ monitor with integrally mounted temperature and RH sensors and can
handle up to 5 plug & play internal gas sensors plus 1 external particulate sensor. Of the five plug and play
sensors, it can only accommodate three electrochemical, two infrared, PID or catalytic sensors and one external
particulate monitor.

For configurations that include two high powered sensors such as an infrared, PID or catalytic sensor, an external
battery pack should be used. Without an external battery pack, the two high current sensors will quickly drain the
internal batteries. The part number is YESAIR BATT OPTION. But if a CET-PM particulate sensor is included, there
is no need to add an external battery pack because the CET-PM already comes with this battery pack.

YES Plus LGA Portable IAQ Monitor
The YES Plus LGA is a 15-channel portable IAQ monitor with integrally mounted temperature and RH sensors and
can handle up to 12 plug & play internal gas sensors plus 1 external particulate sensor (under development). Of
the twelve plug and play sensors, it can only accommodate eight electrochemical, four infrared, PID or catalytic
sensors and one external particulate monitor.

หากลูกค้าสนใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเรื่อง ข้อจำกัดของตำแหน่งเซ็นเซอร์ YES IAQ Sensor Location Restrictions สามารถติดต่อเราได้ที่นี่เลยค่ะ


contact-us-tasatec