คุณภาพอากาศมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ เสี่ยง COVID19

คุณภาพอากาศมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ เสี่ยง COVID19
Indoor Air Quality & Respiratory Health (COVID19)
Recommended sensors: Ozone, Formaldehyde, PM2.5 Particulates and TVOC

คุณภาพอากาศภายในที่ร่ม หรือภายในอาคารโดยทั่วไปจะมีการปนเปื้อนของแก๊ส Formaldehyde ซึ่งเป็นแก๊สที่สามารถส่งผลต่อผู้ป่วยหวัดทั่วไป และ COVID19 ได้โดยตรง เนื่องจากเป็นสารระคายเคืองต่อระบบหายใจ ทำให้เกิดเจ็บหน้าอก หายใจถี่ ระคายเคืองจมูกและคอ การได้รับสารทำให้หายใจหอบหืด และเหนื่อยง่าย  โดยแก๊ส Formaldehyde อาจจะได้มาจากผลิตภัณฑ์หรือของใช้ในบ้านทั่วไป เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หรือเฟอร์นิเจอร์ที่มีสารเคลือบ รวมถึงน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆ

เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร YESAIR พร้อมด้วย Formaldehyde อนุภาค PM2.5 และเซ็นเซอร์ TVOC ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบระดับของสารปนเปื้อนในอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพทางเดินหายใจมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ

The YESAIR Indoor Air Quality Monitor with Ozone, Formaldehyde, PM2.5 Particulates and TVOC sensors is
designed to monitor the level of indoor air contaminants that have direct impact on respiratory health which is
crucial to the speedy recovery of infected patients

Formaldehyde is another gas that can affect COVID19 patients. Formaldehyde is a respiratory irritant that causes
chest pain, shortness of breath, coughing, and nose and throat irritation. Exposure may cause wheezing, asthma
attacks and other respiratory symptoms. Potential sources of formaldehyde come from building products and
cleaning products such as detergents and disinfectants, and furniture and wooden products containing
formaldehyde-based resins.

Another sensor we recommend is the PM2.5 particulates. PM2.5 are fine particles like organic and construction
dust. PM2.5 contains toxic heavy metals and hazardous organic pollutants and can go directly to the lungs. It is
more easily attached to bacteria and viruses in the environment, so the particles have greater impact on human
health.

หากลูกค้าสนใจเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ YESAIR สามารถติดต่อเราได้ที่นี่เลยค่ะ

#โควิด19
#โคโรน่าไวรัส
#คุณภาพอากาศ
#ทางเดินหายใจ
#YESAIR
#Covid19
#Corona_virus


contact-us-tasatec