ระบบตรวจจับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์(CO)และแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์(No2)อย่างต่อเนื่องในลานจอดรถ (Typical Parking CO & No2 Gas Detection System)

การตรวจจับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์(CO)และแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์(No2)อย่างต่อเนื่องในลานจอดรถ

ลานจอดรถอาจกลายเป็นพื้นที่อันตรายเมื่อมีควันไอเสียที่เต็มไปด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์(CO)และแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์(No2)สะสมอยู่และไม่สามารถระบายอากาศได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้อากาศบริสุทธิ์และเคลื่อนย้ายอากาศที่ปนเปื้อนโดยเฉพาะแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์(CO)และแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์(No2)ออกจากสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างทันท่วงทีโดยที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองไฟฟ้าหรือมีการเปิดพัดลมให้ทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาเพื่อระบายแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์(CO)และแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์(No2)ออก ทำให้การใช้พัดลมอย่างต่อเนื่องอาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลงจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาที่สูงขึ้นและการใช้พลังงานไอย่างสิ้นเปลือง และยังไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

สำหรับโครงสร้างที่จอดรถขนาดเล็กถึงขนาดกลาง Critical Environment Technologies Canada Inc. (CETCI) SCC Self Contained Controller พร้อมเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีสำหรับตรวจจับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์(CO)และแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์(No2)สำหรับลานจอดรถ ภายในเครื่องตรวจจับ1ตัวนั้นสามารถตรวจจับได้ทั้งCOและNo2 ภายในหนึ่งตัวนี้มีคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีสภาพแวดล้อมการหายใจที่ปลอดภัย

ลานจอดรถมีขนาดแตกต่างกันตามรูปแบบในแต่ละสถานที่รวมทั้งจำนวนรถยนต์ที่ใช้งาน เมื่อวางแผนการติดตั้งและสถานที่ติดตั้งสำหรับเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์(CO)และแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์(No2) แต่ละตัวนั้นจะต้องพิจารณารูปแบบการไหลของอากาศ เพื่อให้พัดลมดูดอากาศระบายแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์(CO)และแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์(No2)ไปในทิศทางที่เหมาะสม เซ็นเซอร์ควรอยู่ในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนที่ของอากาศได้ดี สำหรับการใช้ไอเสียในรถเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เซ็นเซอร์แต่ละตัวจะตรวจสอบได้ถึง 5000 ถึง 7000 ตารางฟุตหรือรัศมีเท้า 40 ถึง 47 ฟุต แต่ละเซ็นเซอร์ตรวจจับแต่ละตัวนั้น ควรอยู่ใน”พื้นที่หายใจ” 4 ถึง 6 ฟุตจากพื้นซึ่งความสูงที่มนุษย์ส่วนใหญ่หายใจได้ เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์(CO)และแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์(No2)สามารถติดตั้งได้ที่ด้านหลังของเสาหรือผนัง

Continuous monitoring of carbon monoxide and nitrogen dioxide in a mid-sized parking garage.

Enclosed parking structures can become hazardous areas when exhaust fumes collect and are not ventilated properly. To provide fresh air and move contaminated air out of the facilities fans are typically used. It is not economical or practical to run the fans continuously, as wear shortens motor life, higher maintenance services are required and the energy consumption is not only expensive, but not environmentally friendly either.
Carbon monoxide is the most abundant of the exhaust fumes, but there is also the potential for nitrogen dioxide from diesel powered engines and in more modern facilities, hydrogen buildup from electric car charging stations. To provide a safe parking facility and minimize energy costs associated with the operation of the ventilation system, a hazardous gas detection system is necessary.

For a small to mid-size parking structure, Critical Environment Technologies Canada Inc. (CETCI)’s SCC Self Contained Controller with one internal electrochemical CO sensor and one internal electrochemical NO2 sensor offers the features and functionality to ensure a safe breathing environment.

TASATEC จำหน่ายเครื่อตรวจจับแก๊สคุณภาพสูงสำหรับติดตั้งในลานจอดรถเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นและช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการตรวจจับแก๊ส


สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า หรือ ข้อมูลอื่นๆ ติดต่อได้ที่ : 02-030-5852 Ext.102


contact-us-tasatec