อันตรายของคลอรีนจากการสัมผัสมันในระดับความเข้มข้นต่างๆ Harmful level of Chlorine in atmosphere

อันตรายของคลอรีนจากการสัมผัสมันในระดับความเข้มข้นต่างๆ Harmful level of Chlorine in atmosphere

คลอรีนเป็นก๊าซที่มีกลิ่น และก่อให้เกิดการระคายเคืองมากหากสัมผัสกับมันโดยตรง มันมีความรวดเร็วมากในการทำปฏิกริยา กับสารหลายชนิดเพื่อสร้างสารเคมีชนิดอื่น ๆ ใช้ในการผลิตและฆ่าเชื้อโรคในน้ำ คลอรีนเป็นสารเคมีในอุตสาหกรรมที่สำคัญมากที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์หลายอย่าง นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการฆ่าเชื้อโรคในน้ำแม้ว่าตัวคลอรีนจะเปลี่ยนเป็นสารเคมีชนิดอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเริ่มกระบวนการ

จากการสังเกตขององค์กรสากลระหว่างประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงานพบว่า อาการต่างๆเหล่านี้ จะเกิดผู้ที่สัมผัสกับคลอรีนเพียงระยะเวลาสั้นๆ:

 • ระคายเคืองเล็กน้อยที่ 1 ถึง 3 ppm
 • การระคายเคืองดวงตาที่ 5 ppm
 • ระคายเคืองที่คอตั้งแต่ 5 ถึง 15 ppm
 • ปวดหน้าอก, อาเจียน, หัวใจเต้นเร็วที่ 30 ppm
 • ปอดอักเสบ และอาการบวมน้ำในปอด ที่ 40 ถึง 60 ppm
 • เสียชีวิตหลังสัมผัสกับคลอรีน 430 ppm ภายในระยะเวลา 30 นาที
 • เสียชีวิตภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีหากสัมผัสกับคลอรีน 1,000 ppm

ความเข้มข้นที่กล่าวข้างต้นเป็นค่าประมาณ ผลกระทบจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสัมผัส โดยทั่วไปคนที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเช่นโรคภูมิแพ้หรือไข้จามหรือผู้ที่สูบบุหรี่หนักมีแนวโน้มที่จะมีผลรุนแรงกว่าผู้ที่มีสุขภาพดีหรือผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

Chlorine is a gas with a very irritating odor. It is very unstable and quickly reacts with many substances to form other chemicals. Used in manufacturing and water disinfection. Chlorine is an extremely important industrial chemical that is used in the production of thousands of products. It is also used for water disinfection, although the chlorine itself is quickly transformed into other chemicals at the beginning of the process.

The following effects have been observed in humans briefly exposed to chlorine:

 • mild nose irritation at 1 to 3 ppm
 • eye irritation at 5 ppm
 • throat irritation at 5 to 15 ppm
 • immediate chest pain, vomiting, changes in breathing rate, and cough at 30 ppm
 • lung injury (toxic pneumonitis) and pulmonary edema (fluid in the lungs) at 40 to 60 ppm
 • death after 30 minute exposure to 430 ppm
 • death after a few minutes exposure to 1,000 ppm

The concentrations listed above are approximate; the effects will depend also on exposure duration. In general, people who suffer from respiratory conditions such as allergies or hay fever, or who are heavy smokers, tend to experience more severe effects than healthy subjects or nonsmokers.


contact-us-tasatec