อันตรายจาก RefrigerantและAmmonia

ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน กีฬา ice skate กำลังได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นที่มักจะไปใช้บริการสนาม ice skate
ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ซึ่งเราไม่สามารถมั่นใจได้ว่า ลานน้ำแข็งที่เราใช้บริการอยู่นั้น มีอากาศที่ไม่พึ่งประสงค์อยู่หรือไม่ โดยในพื้นที่ใกล้เคียงกับลานน้ำแข็งจะมีห้องControllerโดยในห้องนี้ จะเป็นห้องที่ควบคุมแก๊สrefrigerantหรือแก๊สAmmonia แน่นอนว่า refrigerantหรือAmmonia มีความสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเย็น แต่ในขณะเดียวกัน refrigerantหรือAmmonia ก็สามารถทำอันตรายให้แก่ผู้คนถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นกันหากrefrigerantหรือAmmoniaมีการรั่วไหลออกมาจากห้องControllerเกินปริมาณที่กำหนด และมีผู้คนอยู่ในบริเวณนั้น ซึ่งปัจจุบันเราสามารถรับมือหรือป้องกันกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันนี้ มีเซนเซอร์สำหรับตรวจจับrefrigerantหรือAmmonia ทำหน้าที่ตรวจจับแก๊สได้หลายชนิด เช่น refrigerant, Ammonia, Chlorine, Ethylene, Oxygen, Methane, Propane เป็นต้น


contact-us-tasatec