เครื่องตรวจจับก๊าซในห้องชาร์จแบตเตอรี่ Battery Charging Stations

อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ เช่น รถยก (forklifts) ที่ใช้ในคลังสินค้า มีแบตเตอรี่สำหรับการทำงาน ซึ่งมักจะจอดเรียงกันที่สถานีชาร์จ หรือห้องชาร์จแบตเตอรี่ในร่ม ซึ่งสามารถชาร์จเครื่อง รถยก (forklifts) ได้หลายเครื่องพร้อมกันในห้องชาร์จแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ของรถยก (forklifts) ส่วนใหญ่ ผลิตก๊าซไฮโดรเจนที่ติดไฟได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการชาร์จตามปกติ ปริมาณไฮโดรเจนที่ผลิตได้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาด และจำนวนของแบตเตอรี่ อาจเพิ่มขึ้นตามการชาร์จไฟ เช่น ความร้อนที่มากเกินไป หรือปัจจัยอื่น ๆ เมื่อระดับไฮโดรเจนเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงของการเกิดไฟ และการระเบิดจะเพิ่มขึ้น และนั่นเป็นปัญหาด้านความปลอดภัยอย่างยิ่งในห้องชาร์จแบตเตอรี่

วิธีที่ดีที่สุดในการตรวจสอบระดับไฮโดรเจนในห้องชาร์จแบตเตอร์รี่ หรือห้องชาร์ตแบตเตอร์รี่รถยก (forklifts) คือการติดตั้งระบบตรวจจับก๊าซอย่างถาวรในพื้นที่ชาร์จแบตเตอรี่ หรือห้องชาร์จแบตเตอรี่ สามารถใช้การอ่านระดับก๊าซเพื่อเรียกใช้การแจ้งเตือน เปิดระบบระบายอากาศ และโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน

Equipment powered by lead acid batteries, such as forklifts used in a warehouse, have heavy duty battery banks that are commonly lined up in an indoor charging station formation where many machines can be charged at one time. Most batteries, including lead acid batteries produce flammable hydrogen gas as part of the normal charging process. The amount of hydrogen that is produced varies depending on the size and number of batteries and can increase with overcharging, excessive heat and other factors. As the hydrogen level builds, the risk of fi re and explosion increases which is a serious safety concern.

หากลูกค้าสนใจเครื่องตรวจจับก๊าซในห้องชาร์จแบตเตอรี่ Battery Charging Stations สามารถสอบถามเราได้ที่

#อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่
#รถยกforklift
#forklift
#ห้องชาร์จแบตเตอรี่
#Battery_Charging_Stations
#Charging_Stations