การตรวจสอบก๊าซธรรมชาติ (หรือโพรเพน) และคาร์บอนมอนอกไซด์ในห้องครัวเชิงพาณิชย์

Continuous monitoring of natural gas (or propane) and carbon monoxide in a commercial kitchen

การตรวจสอบก๊าซธรรมชาติ (หรือโพรเพน) และคาร์บอนมอนอกไซด์อย่างต่อเนื่องในห้องครัวเชิงพาณิชย์

อุปกรณ์ทำอาหารที่ใช้แก๊ส เช่น เตาย่าง หรือหม้อทอด ในร้านอาหารโรงแรม และห้องครัวเชิงพาณิชย์อื่น ๆ มักใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือโพรเพน (propane) เป็นพลังงาน หากเปิดหัวเตาทิ้งไว้ หรือมีข้อต่อระเบิด ก๊าซที่รั่วออกมาอาจทำให้เกิดไฟไหม้ หรือระเบิดได้ นอกจากนี้ผลพลอยได้อย่างหนึ่งจากการเผาก๊าซธรรมชาติ หรือโพรเพน (propane) คือคาร์บอนมอนอกไซด์ (carbon monoxide) ซึ่งเป็นก๊าซพิษที่ความเข้มข้นต่ำมาก หากกระบวนการเผาไหม้ไม่สามารถเผาไหม้ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากอุปกรณ์ที่สึกหรอ หรือบำรุงรักษาไม่ดีอาจมี CO อยู่ แต่ไม่ทราบว่าไม่มีรส ไม่มีสี หรือกลิ่น

ก๊าซธรรมชาติเป็นก๊าซไวไฟสูง ซึ่งส่วนใหญ่ทำจากมีเทน (methane) ควรติดตั้งเซ็นเซอร์ระยะไกล ESH-A-CCH4-100 ใกล้กับเพดานเหนือพัดลมดูดควัน ก๊าซมีเทนเบากว่าอากาศ และจะรวมตัวกันในที่สูง หากมีการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ ก๊าซจะพุ่งขึ้นสู่เพดาน และเซ็นเซอร์มีเทน (methane) จะตรวจจับการเพิ่มขึ้นของระดับก๊าซตามค่าการแจ้งเตือนก๊าซที่กำหนดไว้ใน LPT-M และจะส่งสัญญาณไปยัง LPT -M ซึ่งจะเปิดใช้งานสัญญาณแจ้งเตือนภายใน

Gas cooking equipment such as grills, stoves andfryers in restaurants, hotels and other commercial kitchens often use natural gas or propane for anenergy supply. If a burner was left on or a fitting burst the leaking gas could cause a fire or an explosion. In addition, one of the byproducts of burning natural gas or propane is carbon monoxide, a toxic gas at very low concentrations. If the burning process fails to combust properly due to worn or poorly maintained equipment, CO cloub be present but not known as it has no taste, no colour or smell.

A well designed and maintained ventilation system should exist to remove any air contaminants from the breathing zone and the equipment and appliances should be kept in good working order. In addition, there should be a fixed gas detection system to continuously monitor the combustible gas and CO levels to save costs, minimize the risk of fires or explosion and ensure worker’s health and safety by alerting to an unsafe environment caused by problems with the ventilation system or cooking equipment.

For a commercial kitchen environment, Critical Environment Technologies’ LPT-M Modbus Transmitter with an internal electrochemical CO sensor and an ESH-A remote sensor with an internal catalytic natural gas (or propane) sensor offers the features and functionality to ensure a safe breathing environment.

Commercial kitchens should be monitored for both toxic and combustible gas hazards to ensure a safe working environment, not only for personal health, but for the protection of the property as well. If natural gas is the energy source used, an LPT-M-TCO-R with an internal carbon monoxide sensor and a remote ESH-A -CCH4-100 combustible natural gas (methane) sensor would provide accurate and continuous monitoring to ensure a safe working environment.

NOTE: If the energy source for the gas appliances is propane, replace the ESH-A-CCH4-100 with an ESH-AC3H8- 100 with an internal propane sensor and mount the device in close proximity to the appliances at 15 cm (6 inches) from the floor. Propane gas is heavier than air and will pool in low lying areas.

The LPT-M with the CO sensor should be installed inside the room at breathing level 1.2 to 1.8 m (4 to 6 feet) off the ground, in close proximity to the gas appliances and where people tend to be while working; this is the height range in which most humans breathe.

The LPT-M has three gas alarm setpoints, LOW, MID and HIGH, for each gas channel and 1 dry contact relay rated 30V@ 2 amps. If incomplete combustion of the natural gas causes carbon monoxide and the ventilation system is inadequate or malfunctions and there is a buildup of the toxic gas, the LPT-M will detect the increase in the gas level according to the gas alarm setpoints and will activate its internal buzzer.

Natural gas is a highly flammable gas that is made of mostly methane. The ESH-A-CCH4-100 remote methane sensor should be mounted near the ceiling above the hood fans. Methane gas is lighter than air and will concentrate in high places. If there were to be a natural gas leak, the gas would rise towards the ceiling and the methane sensor would detect the increase in the gas level according to the gas alarm setpoints configured in the LPT-M and it would send a signal to the LPT-M which in turn would activate its internal buzzer.

If a louder audible and a visual alarm is desired, the internal relay of the LPT-M can be connected to an RSH-24V-R Remote Strobe/Horn mounted in the kitchen that will sound and flash should gas levels rise above the configured alarm setpoints.

NOTE: In this application, the LPT-M Transmitter is operating as a standalone fixed system. If required, the LPT-M can be part of a digital network connected to a BAS, DDC or other control panel using Modbus® RTU RS-485. If BACnet® communication to a BAS, DDC or other control panel is required, the LPT-B Transmitter can be used instead of the LPT-M.


หากลูกค้าต้องการปรึกษาด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการตรวจสอบก๊าซธรรมชาติ (หรือโพรเพน) และคาร์บอนมอนอกไซด์อย่างต่อเนื่องในห้องครัวเชิงพาณิชย์ สามารถติดต่อเราได้ที่นี่เลยค่ะ


contact-us-tasatec