EIA Car Park AQI

หลาย ๆ ท่านอาจจะเคยประสบปัญหา เกี่ยวกับข้อกำหนดทาง EIA ระบบตรวจจับแก๊สมลพิษหรือการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคาร อาคารจอดรถ การก่อสร้างโรงงาน หรือที่พักอาศัยขนาดใหญ่ที่มีการใช้ทรัพยากรจำนวนมาก และปล่อยแก๊สมลพิษของเสียออกสู่ชุมชนแวดล้อมในปริมาณมาก ซึ่งตามกฎหมายก็จะมีการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม EIA ซึ่งก็อาจจะแยกย่อยลงไปถึงประกาศกระทรวง ข้อกำหนด หรือมาตรฐาน หลาย ๆ อย่าง อาธิเช่น

 • ประกาศกระทรวง
 • ข้อกำหนดกระทรวง
 • ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • มาตรฐานระดับเสียงรถยนต์
 • มาตรฐานค่าควันดำ
 • การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวล้อมชุมชน EIA
 • ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ยินยอมให้ระบายจากท่อไอเสียรถยนต์
 • มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
 • ประกาศประเภทของอาคารพื้นที่แหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
 • การประกาศเขตควบคุมมลพิษ
 • มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง
 • มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
 • ฯลฯ

หนึ่งในข้อบังคับของการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม EIA ก็คือ ปริมาณก๊าซพิษในลานจอดรถชั้นใต้ดิน ซึ่งต้องมีการตรวจจับควบคุมการถ่ายเทให้เหมาะสมตามมาตรฐานความปลอดภัย ทางบริษัททาซาเทค เป็นผู้จำหน่ายเซ็นเซอร์ที่ผลิตขึ้นสำหรับการตรวจจับมลพิษในอาคารจอดรถใต้ดินเป็นการเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น ลานจอดรถของอาคารพักอาศัยขนาดใหญ่ ลานจอดรถของอาคารสำนักงาน หรือลานจอดรถของโรงงาน เรามีการติดตั้งใช้งาน ในพื้นที่เหล่านี้ ด้วยลักษณะสินค้าที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับสภาวะแวดล้อมในอาคารจอดรถใต้ดิน มีระบบการสั่งการ การควบคุมระบบระบายอากาศเมื่อมีปริมาณแก๊สสะสมสูงเกินกว่ามาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งระบบก็จะควบคุมการระบายอากาศให้ทำงาน และรักษาคุณภาพอากาศบริเวณชั้นใต้ดินให้ได้ตามเกณฑ์ความปลอดภัย

หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (EIA) ในด้านของคุณภาพอากาศของอาคารจอดรถชั้นใต้ดิน บริษัททาซาเทค มีการดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้ว และยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจจับแก๊สมลพิษสำหรับอาคารจอดรถใต้ดินเพื่อให้ผ่าน EIA ได้ ติดต่อเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะครับ


contact-us-tasatec