Fixed Gas VS Portable

Fixed Gas VS Portable

วันนี้ เรามาคุยกันถึงความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์วัดแก๊สชนิดติดตั้งอยู่กับที่  กับ  อุปกรณ์วัดแก๊สชนิดพกพา ว่าอย่างไหนมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร แน่นอนว่า จุดประสงค์ของการวัดแก๊ส ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน  หรือ ผู้อยู่อาศัยภายในพื้นที่  เพื่อให้มีการแจ้งเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที  ทาซาเทครวบรวมข้อแตกต่างมาให้ผู้อ่านได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสียแต่ละแบบดังนี้

Fixed gas detection systems and portable gas monitors are both essential to protecting workers and equipment and meeting OSHA/EPA requirements. Both products are equally capable of doing the job they are meant to do, in the type of area they are meant to do it in. When deciding which system to use you must take into consideration the physical area to be monitored, the type of gas(es) to be monitored, whether the hazard is permanent or transitory, the level of risk to workers and the practicality and cost effectiveness of using either or both systems.

Fixed Gas Detection Systems Portable Gas Monitors
Permanently installed, stationary systems that are practically invisible to the general worker population until the alarm sounds and evacuation procedures need to be followed.Assigned to workers who keep them on their person as they move around. Each worker requires their own unit and training on how to use it.
Ideal for large areas populated by many workers and/or areas where worker movement is unrestricted. Somewhat impractical for detection in confined spaces such as sewers, storage tanks, pits, fermenters, etc. Ideal for small areas such as confined spaces and/or areas where security clearance to enter is required. Very costly if used as the only gas detection system for large areas such as a manufacturing plant with lots of equipment and workers.
Monitoring is continuous and the power source is (generally) constantly available and devices don’t need to warm up prior to each use. Monitoring is only when the unit is on, warmed up and the battery is charged.
Does not need to warm up prior to each use.Warm up period required each time the device is turned on.
Bump testing suggested every 30 days.Bump testing recommended before each use.
Wide range of sensor type combinations available.Combinations of sensor types are limited.
Ideal for monitoring any type of toxic, combustible or refrigerant gas because devices are strategically placed in key locations where the hazardous gas is likely to accumulate.Where the worker goes, the monitor goes and heavier gases that concentrate inches off the floor or lighter gases that rise overhead may not be detected until concentration levels are serious.
Sensors can have longer life expectancies because in some cases they are larger.Compact, handheld devices tend to accommodate small sensors, which don’t have the same lifespan as larger sensors.
Devices are fixed in one place reducing the rate of wear and tear and they can be shielded from damage with a splash guard and/or metal protective guard.Devices more likely to sustain wear and tear and/or damage due to human negligence and the fact it is physically moved around in different environments.

contact-us-tasatec