การติดตั้งเครื่องตรวจจับสารทำความเย็น Installed Refrigerants in mechnical rooms

ภายในห้องเครื่องทำความเย็น ควรติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ ART Infrared Transmitters สองตัว โดยแต่ละตัวมีเซ็นเซอร์สารทำความเย็นอินฟราเรดภาย ควรติดตั้งให้สูงจากพื้น 10” ถึง 18” เพื่อให้อยู่ในระดับความสูงที่เหมาะสมสำหรับการตรวจจับและเข้าถึงได้สำหรับการสอบเทียบตามปกติและการบำรุงรักษา การอ่านค่าการวัดก๊าซจะถูกส่งไปยัง FCS Flexible Control System Controller และจะเป็นสามารถดูได้บนจอแสดงผล เครื่องส่งสัญญาณ ART สามารถกำหนดค่าภาคสนามสำหรับสัญญาณอะนาล็อกหรือการสื่อสาร Modbus®

การติดตั้งเครื่องตรวจจับสารทำความเย็น

Continuous monitoring of refrigerants in mechnical rooms with two chillers.
Inside the mechanical room, two ART transmitters, each with an internal infrared refrigerant sensor should be placed in the areas where a refrigerant leak is most likely to concentrate and where pooled refrigerant is likely to accumulate. Refrigerant gases are heavier than air and will concentrate closer to the floor and in areas with less air current. Each ART transmitter should be mounted 10” to 18” off the floor so it is at an appropriate height for detection and accessible for routine calibration and maintenance. Gas measurement readings will be transmitted to the FCS Flexible Control System Controller and will be viewable on its display. The ART transmitter is field configurable for either an analog signal or Modbus® communication.

The FCS Controller with a top mounted strobe and manual shut off switch (meets B52 requirements) should be mounted outside the mechanical room entry door. It will interface to the ART refrigerant transmitter(s) inside the room and will display the target gas levels for viewing prior to entering the room. The FCS is pre-programmed and field adjustable, offering 4 dry contact relays, priority settings, logic control, including time of day, data logging, audible alarm and a full colour, resistive touch screen. The FCS should be configured to set off alarms and activate the exhaust ventilation system, shut down the equipment or other alarm procedures as appropriate The ART transmitters can be configured to connect to the FCS using Modbus® RS-485 digital communication or analog (4 – 20 mA) signal (must add Option -AI). Up to a maximum of four transmitters can be connected to the FCS-4. If more than 4 channels are required, other models of the FCS are availablethat offer 8, 32 or up to 128 channels.

#Refrigerants #mechnical_rooms #Infrared_Refrigerant #ตรวจจับสารทำความเย็น #เซ็นเซอร์อินฟราเรด

หากลูกค้าสนใจการติดตั้งเครื่องตรวจจับสารทำความเย็น Installed Refrigerants in mechnical rooms สามารถติดต่อเราได้ที่นี่นะคะ


contact-us-tasatec