Methane installation guide การติดตั้งเครื่องตรวจจับแก็สมีเทน (CH4)

Methane installation guide การติดตั้งเครื่องตรวจจับแก็สมีเทน (CH4)

ทาซาเทคมีเคล็ดลับการติดตั้งเซนเซอร์ มีเทน Methane (CH4) ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดมาฝากกัน

หลายคนถามมามากว่า เซนเซอร์ มีเทน Methane (CH4) แต่ละตัวนั้นคลอบคลุมพื้นที่การตรวจจับได้เท่าไหร่  การติดตั้งต้องมีระยะอย่างไร ควรอยู่แนวไหน  และควรตั้งสัญญาณการเตือนอย่างไร Methane installation guide การติดตั้งเครื่องตรวจจับแก็สมีเทน (CH4)

นี่เป็นคำถามประจำที่ทีมวิศวกรเทคนิคของเราให้คำแนะนำลูกค้าอยู่ตลอดเวลา  จริงอยู่ไม่มีการติดตั้งที่เป็นสูตรสำเร็จตายตัว  ขึ้นอยู่กับพื้นที่  สิ่งกีดขวาง  ทิศทางลม ฯลฯ  แต่วันนี้ เราขอสรุปจากประสพการณ์กว่า 10 ปี มาให้ใช้เป็นแนวทางในเบื้องต้นกันนะครับ Methane installation guide การติดตั้งเครื่องตรวจจับแก็สมีเทน (CH4)

สำหรับแก๊ส มีเทน Methane (CH4) นั้น เซนเซอร์ (Detector) 1 ตัว Methane installation guide การติดตั้งเครื่องตรวจจับแก็สมีเทน (CH4)

  • สามารถคลอบคลุมพื้นที่การวัดได้ 465 ตารางเมตรโดยประมาณ  
  • ตำแหน่งติดตั้งที่เหมาะสมคือ  ประมาณ 15 เซนติเมตรจากระดับพื้น  
  • และควรตั้งสัญญาณเตือนไว้ที่ 15% LEL

Methane installation guide การติดตั้งเครื่องตรวจจับแก็สมีเทน (CH4) ท่านสามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นเกณฑ์ทั่วไปได้ เพราะถูกกำหนดมาจากมาตรฐานความปลอดภัยสากล  แต่หากจะปรับใช้ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น ก็สามารถกำหนดเองได้ครับ


contact-us-tasatec