Nitric Oxide installation guide

ทาซาเทคมีเคล็ดลับการติดตั้งเซนเซอร์วัด ไนตริก ออกไซค์ Nitric Oxide (NO) ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดมาฝากกัน

หลายคนถามมามากว่า เซนเซอร์วัด ไนตริก ออกไซค์ Nitric Oxide (NO) แต่ละตัวนั้นคลอบคลุมพื้นที่การตรวจจับได้เท่าไหร่  การติดตั้งต้องมีระยะอย่างไร ควรอยู่แนวไหน  และควรตั้งสัญญาณการเตือนอย่างไร

นี่เป็นคำถามประจำที่ทีมวิศวกรเทคนิคของเราให้คำแนะนำลูกค้าอยู่ตลอดเวลา  จริงอยู่ไม่มีการติดตั้งที่เป็นสูตรสำเร็จตายตัว  ขึ้นอยู่กับพื้นที่  สิ่งกีดขวาง  ทิศทางลม ฯลฯ  แต่วันนี้ เราขอสรุปจากประสพการณ์กว่า 10 ปี มาให้ใช้เป็นแนวทางในเบื้องต้นกันนะครับ

สำหรับแก๊ส ไนตริก ออกไซค์ Nitric Oxide (NO) 1 ตัว 

  • สามารถคลอบคลุมพื้นที่การวัดได้ 465 ตารางเมตรโดยประมาณ  
  • ตำแหน่งติดตั้งที่เหมาะสม คือระดับความสูงเฉลี่ยคนทั่วไป (ระดับหายใจ)   
  • และควรตั้งสัญญาณเตือนไว้ที่ 35 ppm

ท่านสามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นเกณฑ์ทั่วไปได้ เพราะถูกกำหนดมาจากมาตรฐานความปลอดภัยสากล  แต่หากจะปรับใช้ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น ก็สามารถกำหนดเองได้ครับ


contact-us-tasatec