การผลิต เอธานอล

สองวิธีหลักๆในการผลิต เอธานอลคือ wet mill และ dry mill. Wet milling คือ  กระบวนการแยกเมล็ดธัญพืชออกเป็นส่วนๆได้แก่ เส้นใย, โปรตีน, แป้ง,  ก่อนที่จะนำไปหมัก เพื่อให้เกิด เอธานอลDry milling คือ  กระบวนการบดเมล็ดธัญพืชทั้งหมดให้เป็นผงแล้วนำไปหมัก  เพื่อให้แป้งที่อิ่มตัวที่ได้ไปทำปฏิกริยาแล้วเปลี่ยนเป็น เอธานอล ทั้งสองวิธีนี้ต้องเติมยีสในการหมักเพื่อให้เกิดเอธานอลขึ้นมา และสิ่งที่เราจะได้จากกระบวนการนี้คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (CO2) และกากจากเมล็ดพันธุ์  ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (CO2) ที่ได้มีปริมาณมากและจะหลุดสู่ชั้นบรรยากาศถ้าไม่มีการดักเก็บที่ดี  โดยส่วนใหญ่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์นี้จะถูกทำให้บริสุทธิ์และนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หรืออาหารแช่แข็ง กระบวนการทำคาร์บอนไดออกไซค์บริสุทธิ์นี้โดยมากแล้วจะมีก๊าซไนโตรเจนออกไซค์ NO ไนโตรเจนไดออกไซค์ NO2 และคาร์บอนมอนออกไซค์0 CO เจือปนมาด้วย  ดังนั้นก่อนที่จะปล่อยแก๊สเหล่านี้ออกสู่ชั้นบรรยากาศ ก็จะต้องมีการตรวจวัด เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฏหมายระบุ  ทาซาเทครับออกแบบ จำหน่ายระบบตรวจวัดก๊าซ ก๊าซไนโตรเจนออกไซค์ (NO) ไนโตรเจนไดออกไซค์ (NO2) และคาร์บอนมอนออกไซค์ (CO) จากปล่องแบบอัตโนมัติที่ได้ตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม และตามที่กฏหมายประเทศไทยระบุไว้เกี่ยวกับปริมาณแก๊สที่อนุญาติให้ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศได้  พร้อมระบบรายงานค่าไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานภาครัฐตาม protocol ที่ต้องการ 

เชิญปรึกษาแผนกขายของทาซาเทคได้ทุกวันทำการค่ะ โทรศัพท์ 02 030 5852 Milling –> grain is screened to remove debris and ground Cooking –> Hot Slurry, starch in the flour is physically and chemically prepared for fermentation. Hot Slurry —> milled grain is mixed with process water, pH = 5.8, alpha-amylase enzyme added. and heated to 180–190F for 30–45 minutes Primary Liquefaction –> slurry is pumped through pressurized jet cooker at 221F and cooled by an atmospheric or vacuum flash condenser. Secondary Liquefaction —> Mixture is held for 1–2 hours at 180–190F to give the alpha-amylase enzyme time to break down the starch into short chain dextrins. A second enzyme, glucoamylase, is added as the mixture is pumped into the fermentation tanks. Simultaneous Saccharification Fermentation —> The glucoamylase enzyme breaks down the dextrins to form simple sugars. Yeast is added to convert the sugar to ethanol and carbon dioxide. The mash is then allowed to ferment for 50–60 hours, resulting in a mixture that contains about 15% ethanol as well as the solids from the grain and added yeast. Distillation –> fermented mash is pumped into a multi-column distillation system. The columns utilize the differences in the boiling points of ethanol and water to boil off and separate the ethanol. By the time the product stream is ready to leave the distillation columns, it contains about 95% ethanol by volume (190-proof).  Dehydration –> 190-proof ethanol still contains about 5% water, passed through a molecular sieve to physically separate the remaining water from the ethanol based on the different sizes of the molecules. This step produces 200-proof anhydrous (waterless) ethanol.


contact-us-tasatec