ระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าเบเกอรี่ bakery product inspection system

ในอุตสาหกรรม Bakery ที่มีความหลากหลาย ทั้งวัตถุดิบที่นำมาผลิต กรรมวิธีการผลิต ไหนยังต้องคำนึงถึงสภาพการใช้งานและการเก็บรักษา
bagel
baguette
bread
bun
muffin
dough
tortillas
ถึงแม้จะเป็นสินค้าจำพวกเดียวกัน แต่มีวิธีการผลิตที่ต้องเค้นเอาจุดเด่นของสินค้าแต่ละแบบออกมาไม่เหมือนกัน

how-automated-vision-inspection-technologies-helping-to-build-stronger-brands

สำหรับผู้ที่ผลิตสินค้าจำพวก Bakery และต้องการเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพสินค้า เรามีโซลูชั่นสำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทุกชนิด และสามารถปรับเครื่องจักรให้ทำงานกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าทุกประเภทได้


contact-us-tasatec